Sony Xperia E5 - Pildistamine ja videote salvestamine

background image

Pildistamine ja videote salvestamine

1

Esikaamera objektiiv

2

Salvestusrežiimi valimine

3

Esikaamera ja põhikaamera vaheldumisi aktiveerimine

4

Suumimine (suurendamine ja vähendamine)

5

Fotode ja videote vaatamine

6

Asukoha oleku näidiku salvestamine

7

Pildistamine või videote salvestamine

8

Ühe toimingu võrra tagasi liikumine või kaamera sulgemine

9

Salvestusrežiimi seaded

10 Välklambi seaded

Pildistamine lukustuskuval

1

Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu .

2

Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni ja seejärel lohistage

see vasakule.

3

Kui kaamera on avatud, koputage valikut .

Pildistamine ekraanil oleva kaameranupu koputamise kaudu

1

Aktiveerige kaamera.

2

Suunake kaamera objekti poole.

3

Koputage ekraanil olevat kaameranuppu . Kaamera pildistab kohe, kui

kaameranupu vabastate.

Selfi tegemine esikaamera abil

1

Aktiveerige kaamera.

2

Koputage valikut

.

3

Pildistamiseks koputage ekraanil olevat kaameranuppu . Kaamera pildistab

kohe, kui kaameranupu vabastate.

Fotokaamera välgu kasutamine

1

Kui kaamera on avatud, koputage valikut .

2

Valige soovitud välklambi seade.

3

Pildistage.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

Kui kaamera on avatud, libistage sõrmi kaameraekraanil laiali või kokku.

94

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Video salvestamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Suunake kaamera objekti poole.

3

Salvestamise alustamiseks koputage .

4

Video salvestamise peatamiseks koputage ikooni . Salvestamise jätkamiseks

koputage .

5

Salvestamise lõpetamiseks koputage .

Pildistamine video salvestamise ajal

Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage valikut . Kaamera pildistab

kohe, kui kaameranupu vabastate.

Oma fotode ja videote vaatamine

1

Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pisipilti.

2

Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

Foto või salvestatud video kustutamine

1

Otsige üles foto või video, mille soovite kustutada.

2

Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraani.

3

Koputage valikut .

4

Koputage kinnitamiseks valikut

Kustuta.