Sony Xperia E5 - Äratus ja kell

background image

Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse

salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratussignaali ei esitata.
Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-

tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).

119

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Äratuse avakuva avamine

2

Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine

3

Stopperifunktsiooni avamine

4

Taimerifunktsiooni avamine

5

Valikute vaatamine

6

Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine

7

Äratuse sisse- või väljalülitamine

8

Uue äratuse lisamine

Uue äratuse määramine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles valik

Kell ja koputage seda.

3

Koputage valikut .

4

Koputage valikut

Kellaaeg ja siis soovitud väärtust.

5

Koputage valikut

OK.

6

Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.

7

Koputage valikut

Salvesta.

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

Koputage

Kordus.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

Lohistage liugur paremale.

Edasilükatud äratuse väljalülitamiseks saate ka olekuriba alla lohistada, et avada teavituspaan,

ja koputada seejärel valikut .

Olemasoleva äratuse muutmine

1

Koputage avakuval valikut

Kell.

2

Koputage valikut

Äratus, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

3

Tehke soovitud muudatused.

4

Koputage valikut

Valmis.

Äratuse sisse- või väljalülitamine

Avage rakendus Kell, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse- või

väljalülitatud asendisse.

Äratuse kustutamine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite

kustutada.

2

Valige

Kustuta äratus ja siis Jah.

Äratuse heli määramine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Koputage valikut

Äratuse heli ja tehke soovitud valik või koputage ikooni ja

valige muusikafail.

3

Koputage valikut

Valmis ja seejärel valikut Salvesta.

Lisateavet äratuse helitugevuse tasemete reguleerimise kohta leiate teemast

Helitugevus ja -

seaded

lehel 50.

Äratuse helitugevuse muutmine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Lohistage helitugevusliugur jaotise

Äratuse helitugevus all soovitud asendisse.

3

Koputage valikut

Salvesta.

120

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Korduva äratuse määramine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Koputage valikut

Korda (Korda).

3

Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage nuppu

OK.

4

Koputage valikut

Salvesta (Salvesta).

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Märkige ruut

Värin (Värin).

3

Koputage valikut

Salvesta (Salvesta).

Küljenuppude käitumise seadistamine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel valige äratus, mida soovite muuta.

2

Koputage valikut

Külgnuppude käitumine ja valige siis küljenuppude soovitud

käitumine, kui neid vajutatakse äratuse ajal.

3

Koputage valikut

Salvesta.

121

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.