Sony Xperia E5 - Kontaktide edastamine

background image

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu võimalust. Saate kontaktid

sünkroonida veebikontol olevate kontaktidega või importida need otse teisest seadmest.

Kontaktide edastamine arvuti abil

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil oma vanas seadmes olevad kontaktid

kokku koguda ja need uude seadmesse edastada. Xperia™ Transfer, millele pääsete ligi

arvutiprogrammi Xperia™ Companion kaudu, toetab iOS-i/iCloud-i ja Android™-iga

töötavaid mobiilsideseadmeid. Kui ühenduste iOS-i seadmega, pakub funktsioon App

Matching teie iOS-i rakendustele Androidi vasteid.
Rakenduse Xperia™ Transfer kasutamiseks vajate järgnevaid seadmeid:

internetiühendusega arvuti,

Android™-seade,

Android™-seadme USB-kaabel,

vana seade,

vana seadme USB-kaabel.

On võimalik, et te ei vaja vana seadet. iOS-seadmete puhul saate ühenduse luua otse iCloudi

või kasutada kohalikku varundamist Eelmiste Sony seadmete jaoks saate kasutada kohalikku

varundamist.

Kontaktide edastamine uude seadmesse

1

Kui tarkvara pole veel installitud, otsige üles ja laadige alla Xperia™ Companion for

Windows aadressilt http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ või

Xperia™ Companion for Mac aadressilt

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

2

Ühendage USB-kaabli kaudu seade arvutiga.

3

Kui installimine on edukalt lõppenud, avage rakendus Xperia™ Companion, kui

see ei käivitu automaatselt, klõpsake seejärel suvandit

Xperia™ Transfer

ja järgige

kontaktide edastamiseks asjakohaseid juhiseid.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui sünkroonite vanas seadmes või arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google
Sync™, Facebook™ või Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

), saate kontaktid selle konto

abil uude seadmesse edastada.

Kontaktide sünkroonimine uue seadmega sünkroonimiskonto abil

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikuid

Seaded> Kontod ja sünkroonimine.

3

Valige konto, millega soovite kontakte sünkroonida, ja koputage valikuid >

Sünkrooni kohe.

Enne kontaktide sünkroonimist peate soovitud sünkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju võimalusi. Näiteks saate
kontaktid kopeerida mälu-, salvestada SIM-kaardile või kasutada Bluetooth

®

-

tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast

kasutusjuhendist.

73

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kontaktide importimine mälukaardilt

1

Koputage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Vajutage ikooni ja seejärel koputage valikuid

Kontaktide importimine > SD-kaart.

3

Valige kontaktide salvestuskoht.

4

Valige imporditavad failid ja koputage valikut

OK.

Kontaktide importimine Bluetooth

®

-tehnoloogia abil

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade on määratud

nähtavaks.

2

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja

koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.

3

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut

Nõustu.

4

Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on lõpule viidud, koputage vastavat

teadaannet.

5

Koputage vastuvõetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

Kontaktide edastamisel SIM-kaardilt või SIM-kaardile võidakse mõndadest kontaktidest

sihtkohas luua topeltkirjed. Selle lahendamiseks vt

Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid

lehel 78.

1

Avage

Avakuva ja koputage valikut ning seejärel .

2

Koputage ikooni ja seejärel koputage valikut

Kontaktide importimine > SIM-

kaart.

3

Valige kontaktide salvestuskoht.

4

Üksikkontakti importimiseks otsige kontakt üles ja koputage seda. Kõigi

kontaktide importimiseks koputage valikut

Impordi kõik.