Sony Xperia E5 - Kontaktide lisamine ja muutmine

background image

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut .

3

Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti

esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite

kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut

Varundamiseta.

4

Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.

5

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

Kui olete 3. juhise järgi valinud sünkroonimiskonto, kuvatakse see konto vaikekontona, mida

pakutakse järgmine kord, kui lisate kontakti. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole,

kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate

kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima

salvestamiseks mõne muu konto.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit

mõnes välisriigis helistades enam redigeerida.

Kontakti muutmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Muutke soovitud teavet.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

Pildi seostamine kontaktiga

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Koputage valikut

, valige kontakti pildi lisamise viis ning tehke soovitud

muudatused.

4

Pärast pildi lisamist koputage valikut

SALVESTA.

Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest

Album. Kui soovite lisada veebikontole

salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikupärastamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Koputage valikuid >

Määra helin.

4

Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili

valimiseks ikooni , seejärel koputage valikut

Valmis.

5

Koputage ikooni

SALVESTA.

Kontaktide kustutamine

1

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.

3

Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt.

Seejärel koputage valikut

Märgi kõik (Märgi kõik).

4

Koputage ikooni ja siis valikut

Kustuta (Kustuta).

75

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Oma kontaktteabe muutmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

Mina ja siis valikut .

3

Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

Uue kontakti loomine tekstsõnumist

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel koputage käsku

Salvesta.

3

Valige olemasolev kontakt või koputage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut

SALVESTA.