Sony Xperia E5 - Kontaktide varundamine

background image

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada mälukaarti, SIM-kaarti või USB-mäluseadet.

Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast

Kontaktide

edastamine

lehel 73.

Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

1

Avage kuva Avakuva ja koputage valikut . Seejärel koputage valikut .

2

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid

Ekspordi kontaktid > SD-kaart.

3

Koputage valikut

OK.

78

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on

SIM-kaartide piiratud mälumaht.

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid

Ekspordi kontaktid > SIM-kaart.

3

Märkige kontaktid, mille soovite eksportida, või koputage valikut

Märgi kõik, kui

soovite eksportida kõik kontaktid.

4

Koputage valikut

Ekspordi.

5

Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige

Lisa

kontakte, või kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige

Asenda kõik kontaktid.

79

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.