Sony Xperia E5 - Kontaktteabe saatmine

background image

Kontaktteabe saatmine

Visiitkaardi saatmine

1

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

Mina (Mina).

3

Koputage valikut ja siis valikut

Jaga (Jaga).

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

1

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.

3

Koputage valikut ja siis valikut

Jaga (Jaga).

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mitme kontakti kohene saatmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .

2

Vajutage , seejärel koputage

Märgi mitu.

3

Märkige ära kõik kontaktid, mida soovite saata või valige kõik, kui soovite saata

kõik kontaktid.

4

Koputage ja seejärel valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid

juhiseid.