Sony Xperia E5 - Lemmikud ja rühmad

background image

Lemmikud ja rühmad

Saate kontakte märkida lemmikuteks, et pääseksite neile rakenduses Kontaktid kiiresti

juurde. Saate oma kontakte rühmitada, et kindlale kontaktide rühmale oleks

kontaktiderakenduses võimalik kiiremini juurde pääseda.

Kontakti lemmikuks märkimine ja märkimise tühistamine

1

Kuval Avakuvakoputage , seejärel koputage .

2

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada või lemmikute

hulgast eemaldada.

3

Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel koputage ikooni .

2

Koputage valikut

Lemmikud (Lemmikud).

77

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kontakti määramine rühma

1

Koputage kontaktide rakenduses kontakti, mida soovite rühma määrata.

2

Koputage ikooni , seejärel koputage riba, mis asub vahetult valiku

Rühmad all.

3

Märkige nende rühmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.

4

Koputage valikut

SALVESTA.