Sony Xperia E5 - Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

background image

Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hädaabiteabe (ICE – In Case of Emergency). Saate

sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet

sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist

pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskuva kaudu. See tähendab, et isegi kui

kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saab hädaabipersonal siiski teie

hädaabiteabe kätte.

1

Naasmine kontaktide põhikuvale

2

Lisavalikute vaatamine

3

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

4

Terviseteave

5

Hädaabikontaktide loend

6

Uute hädaabikontaktide loomine

7

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Koputage valikut ja märkige siis ruut

Kuva isiklikud andmed.

Terviseteabe sisestamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Koputage valikut ja siis valikut

Muuda terviseteavet.

4

Muutke soovitud teavet.

5

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

76

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Uue hädaabikontakti lisamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency) ja siis valikut .

3

Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või mitme kontoga ja lisate kontakti

esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite

kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut

Varundamiseta.

4

Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.

5

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad

helistada. Kui teie seade on lukustatud turvalise ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad

ainult hädaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi juhul, kui selle kontakti kohta on rakendusse

Kontaktid sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

1

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency) (ICE –

hädaabikontakt) ja siis ikooni .

3

Märkige kontaktid, keda soovite kasutada hädaabikontaktidena.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

Valmis (Valmis).

Valitud hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad

helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult

hädaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on

kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hädaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Valige ja siis

Seaded.

4

Märkige ruut

ICE lukustuskuval.

Hädaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nähtav.

Hädaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Koputage valikut ja siis valikut

Seaded.

4

Märkige ruut

Luba helistamine ICE-s.

Mõni võrk ja/või teenusepakkuja ei pruugi hädaabikõnesid toetada.