Sony Xperia E5 - Esitusloendid

background image

Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid

luua.

89

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Oma esitusloendite loomine

1

Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi või laulu nime,

mida soovite esitusloendisse lisada.

2

Avanevas menüüs valige

Lisa esitusloendisse > Loo uus esitusloend.

3

Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut

OK.

Uue esitusloendi loomiseks võite ka koputada plaadiümbrist ja siis valikut

Lisa

esitusloendisse.

Oma esitusloendite esitamine

1

Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut

Esitusloendid.

2

Valige jaotises

Esitusloendid esitusloend, mille soovite avada.

3

Kui soovite esitada kõik laulud, koputage ikooni

Juhuesita kõik.

Laulude lisamine esitusloendisse

1

Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides üles muusikapala või album,

mida soovite esitusloendisse lisada.

2

Puudutage pikalt muusikapala või albumi pealkirja ja seejärel koputage valikut

Lisa

esitusloendisse.

3

Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi või laulu lisada. Album

või laul lisatakse nüüd esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

1

Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.

2

Koputage ikooni

Eemalda esitusloendist.

Laulu, mis on salvestatud mälukaardile või seadme sisemällu, ei pruugi olla võimalik kustutada.

Esitusloendi kustutamine

1

Avage rakenduse Muusika avakuva, seejärel koputage valikut

Esitusloendid.

2

Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.

3

Koputage valikut

Kustuta.

4

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut

Kustuta.

Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.