Sony Xperia E5 - Heli täiustamine

background image

Heli täiustamine

Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga

1

Avage muusika avakuva menüü ja koputage siis valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ekvalaiser.

2

Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli

automaatseks reguleerimiseks koputage valikut

ja valige laad.

90

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ruumilise heli sisselülitamine

1

Avage muusika avakuva menüü ja koputage valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ringheli (VPT).

2

Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks

valikut

OK.

91

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.