Sony Xperia E5 - Muusika kuulamine

background image

Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks muusikarakendust Music.

1

Kuvab muusika avakuva

2

Kõikide seadmesse salvestatud lugude hulgast otsimine

3

Praeguse esitusjärjekorra kuvamine

4

Plaadiümbris (kui on saadaval)

5

Edenemisnäidik – lohistage seda või koputage sellel mööda joont, et kerida edasi või tagasi

6

Esitatava loo algusest möödunud aeg

7

Esitatava loo kogupikkus

8

Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus

9

Koputage, et esitada järjekorras järgmine lugu

Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida

10 Loo esitamine või peatamine

11 Koputage, et esitada järjekorra eelmine lugu

Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida

12 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

87

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Muusika avakuva

1

Muusika avakuvamenüü avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

2

Sisu kuvamiseks üles- või allakerimine

3

Muusikapala esitamine rakenduse Muusika abil

4

Kõigi laulude esitamine juhuesitusrežiimis

5

Muusikamängija avakuvale naasmine

Laulu esitamine rakendusega Muusika

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

3

Valige muusikakategooria.

4

Laulu esitamiseks koputage seda.

Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Kontrollige, kas teil on materjali

jagamiseks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning

seejärel valikut

Lisateave.

Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja

esitaja teavet Wikipedias.

Muusikateabe muutmine ja plaadiümbriste allalaadimine

1

Koputage rakenduses Muusika plaadiümbrise pilti ja seejärel valikut

Muusikateabe

muutmine.

2

Muutke andmeid soovi kohaselt.

3

Plaadiümbrise määramiseks või allalaadimiseks koputage ikooni ja seejärel

tehke valik.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

Muusika menüü seadetes saate plaadiümbrised määrata ka automaatselt allalaaditavaks.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppu.

Rakenduse Muusika minimeerimine

Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale Avakuva. Rakendus

Muusika jääb taustale mängima.

Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

1

Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu , et avada hiljuti kasutatud

rakenduste aken.

2

Koputage rakendust Muusika.

88

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.