Sony Xperia E5 - Muusikarakenduse avakuva menüü

background image

Muusikarakenduse avakuva menüü

Muusikarakenduse avakuva menüü annab ülevaate kõikidest seadmes olevatest

lauludest. Siin saate hallata oma albumeid ja esitusloendeid.

1

Viib tagasi muusika avakuvale

2

Praeguse esitusjärjekorra kuvamine

3

Kõigi esitajate sirvimine

4

Kõigi albumite sirvimine

5

Kõigi muusikapalade sirvimine

6

Muusikateegi sirvimine ja filtreerimine artisti, albumi või laulu nime järgi

7

Kõigi esitusloendite sirvimine

8

Jagatud muusika esitamine mõnes muus seadmes

9

Rakenduse Muusika seadete menüü avamine

10 Muusikarakenduse toemenüü avamine

Rakenduse Muusika avakuvamenüü avamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

Muusika avakuvale naasmine

Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenüüs valikut

Avaleht.

Kui rakenduse Muusika avakuvamenüü on avatud, koputage menüüst paremal

olevat kuva-ala.

Laulu kustutamine

1

Otsige rakenduse Muusika avakuval menüü kaudu üles laul, mille soovite

kustutada.

2

Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejärel koputage kuvatavas loendis käsku

Kustuta.

3

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut

Kustuta.