Sony Xperia E5 - Kuupäev ja kellaaeg

background image

Kuupäev ja kellaaeg

Saate muuta seadme kuupäeva ja kellaaega.

Kuupäeva käsitsi määramine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kuupäev ja kellaaeg.

3

Lohistage valiku

Auto. kuupäev ja kellaaeg kõrval olev liugur vasakule.

4

Koputage valikut

Kuupäeva määramine.

5

Libistage vasakule või paremale või kasutage nooli, et määrata soovitud kuupäev.

6

Koputage valikut

OK.

Kellaaja käsitsi määramine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kuupäev ja kellaaeg.

3

Lohistage valiku

Auto. kuupäev ja kellaaeg kõrval olev liugur vasakule.

4

Koputage valikut

Kellaaja määramine.

5

Valige tunni ja minutite vastavad väärtused.

6

Koputage valikut

OK.

Ajavööndi määramine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kuupäev ja kellaaeg.

3

Lohistage valiku

Automaatne ajavöönd kõrval olev liugur vasakule.

4

Koputage valikut

Ajavööndi määramine.

5

Tehke valik.