Sony Xperia E5 - Kuvaseaded

background image

Kuvaseaded

Valgustustingimustest sõltumata ekraani heleduse manuaalne kohandamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Ekraan.

3

Lohistage valiku

Kohanduv heledus kõrval asuv liugur väljalülituse asendisse.

4

Koputage valikut

Heleduse tase.

5

Heleduse kohandamiseks lohistage liugurit.

Heleduse taseme vähendamine aitab aku tööaega pikendada.

Ekraani väljalülitamise ooteaja reguleerimine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Ekraan > Unerežiim.

3

Tehke valik.

Ekraani kiireks väljalülitamiseks vajutage lühidalt toitenuppu .

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselülitatuna nii kaua, kui hoiate seadet

käes. Kui panete seadme käest, lülitub ekraan välja vastavalt ooterežiimi seadele.

Nutika taustavalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselülitamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Nutikas tagantv. juht.

(Nutikas taustvalguse juhtelement).

3

Lohistage liugur paremale.

Kuva kinnitamine

Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult

konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate näiteks mängu mängides kogemata

avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mängu kuva minimeerimist.

Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa

teised nii lihtsalt juurdepääsu rohkem kui ühele rakendusele. Näiteks saate seadme

52

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa

see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva täielikult vabastamast ja

seadmele juurde pääsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see küsiks

enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli või mustrit.

Ekraanikuva kinnitamise aktiveerimine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraani kinnitamine.

3

Lohistage liugur paremale.

4

Kui te pole oma seadmele määranud mustrit, PIN-koodi ega parooliga

ekraanilukku, lohistage valiku

Vabastamise korral lukusta seade kõrval olevat

liugurit paremale ja tehke siis valik. Kui olete juba ekraaniluku aktiveerinud,

lohistage liugurit, et aktiveerida pärast ekraanikuva kinnitamise aktiveerimist vastav

turbevalik.

Muster, PIN-kood või parool ei ole ekraanikuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

Kuva kinnitamine

1

Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.

2

Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.

3

Koputage valikut .

4

Kuva kinnitusikooni kuvamiseks nipsake üles.

5

Koputage valikut .

6

Koputage ilmuvas hüpikaknas valikut

Sain aru.

Kuva vabastamine

1

Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid ja .

2

Vabastage mõlemad nupud.

Kui valisite kuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimise turbevaliku, peate enne kuva

vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi või parooli.