Sony Xperia E5 - Mitu kasutajakontot

background image

Mitu kasutajakontot

Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse

logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto loomine on kasulik, kui perekonna või

rühma liikmed kasutavad sama seadet regulaarselt. Kasutajatel võib olla erinev avakuva,

taustpilt ja üldseaded ning eraldi mäluruum muusika ja foto failide jaoks.
Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate oma seadme külalisrežiimi

lülitada ja selle kasutaja jaoks lubada külaliskonto. Külalisrežiimis käivitub seade värskelt

installitud süsteemina, kus on olemas ainult eelinstallitud rakendused. Kui külaline teie

seadet enam ei kasuta, saab seansi kustutada nii, et järgmine külaline saab alustada

otsast peale.
Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme omanik.

Omanik on administraator või peamine kasutaja. Omaniku kontot ei saa kustutada, kuid

omanik saab kustutada mis tahes muud kasutajakontod. Kokku saate lisada kuni kolm

tavakasutaja kontot. Külaliskonto on eelinstallitud ja seda ei saa kustutada.

Mõni funktsioon on saadaval vaid omaniku jaoks. Näiteks on vaid omanikul juurdepääs välisele

SD-kaardile.

Mitme kasutajakonto kasutamine

Tavakasutaja konto lisamine.

1

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme

esimesel korral seadistas).

2

Koputage avakuval valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Kasutajad > Kasutaja lisamine.

4

Koputage valikut

OK. Uus konto on loodud.

5

Koputage valikut

SEADISTA NÜÜD. Ekraan lukustub ja üles paremasse nurka

ilmub äsja lisatud kasutajat esindav ikoon.

6

Ekraani avamiseks nipsake vasakule või üles.

7

Kasutaja konto seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui uut kontot kasutav isik soovib konto ise seadistada, kuid mitte kohe, siis saate 5. punktis

koputada valikut

MITTE PRAEGU. Kui kasutaja on konto seadistamiseks valmis, saab ta

valida valiku

Kasutajad jaotises Seaded. Nüüd ilmub uus konto nimega Uus kasutaja.

Koputage kontol ja järgige seadistamise lõpetamiseks juhiseid.

Tavakasutaja võite lisada ka mis tahes ekraani olekuribalt. Lohistage ainult olekuriba kahe

sõrmega allapoole ning koputage kasutajaikooni ja seejärel valikut

Kasutaja lisamine.

57

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Külaliskasutaja konto aktiveerimine

1

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme

esimesel korral seadistas).

2

Koputage avakuval ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Kasutajad > Külaline.

Külaliskasutaja konto saate aktiveerida ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid

olekuriba kahe sõrmega allapoole ning koputage kasutajaikooni ja seejärel valikut

Lisa

külaline.

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

1

Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega ekraanil allapoole,

seejärel koputage ikooni kuva paremas ülaosas.

2

Koputage selle kasutaja kontot, mille soovite aktiveerida. Ilmub selle kasutajakonto

ekraanilukk

Kui aktiveerite külaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks

Alusta uut (Alusta algusest).

Kui soovite eelmist seanssi jätkata, valige

Jah, jätka (Jah, jätka).

Iga kasutaja saab määrata oma isikliku ekraaniluku. Vaadake teemat

Ekraanilukk

lehel 10.

Tavakasutajal helistamise ja SMS-i kasutamise lubamine

1

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

2

Koputage avakuval ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

4

Koputage soovitud kasutaja kõrval ikooni , seejärel lohistage valiku

Telefonikõnede ja SMS-ide sisselül. (Luba telefonikõned ja SMS-id) kõrval olev

liugur paremale.

Külaliskasutajal helistamise lubamine

1

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

2

Koputage avakuval ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

4

Koputage ikooni valiku

Külaline (Külaline) kõrval ja siis lohistage valiku

Telefonikõnede sisselülitamine (Luba telefonikõned) kõrval olev liugur paremale.

Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

1

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

2

Koputage avakuval valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Kasutajad.

4

Valige kustutatava kasutaja nime kõrval ikoon , seejärel valige

Kasutaja

eemaldamine > Kustuta.

Külalisseansi andmete kustutamine

1

Veenduge, et oleksite sisse logitud külaliskontoga.

2

Koputage avakuval ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Kasutajad.

4

Otsige üles valik

Välju külastajaseansist ja koputage seda.

5

Koputage valikut

Eemalda.

Samuti võite külalise seansi külaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt.

Lohistage vaid olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejärel

valikut

Välju külastajaseansist (Lisa külaline).

Mitme kasutajakonto seaded

Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tüüpi seadeid.

Seaded, mida saavad kõik kasutajad muuta ja mis mõjutavad kõiki kasutajaid. Sellised

seaded on näiteks keel, Wi-Fi, lennukirežiim, NFC ja Bluetooth®.

58

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seaded, mis mõjutavad ainult ühe kasutaja kontot. Sellised seaded on näiteks

automaatne andmesünkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.

Seaded, mis on nähtavad ainult seadme omanikule ning mõjutavad kõiki kasutajaid (nt

VPN-i seaded).

59

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.