Sony Xperia E5 - Rakenduste seaded

background image

Rakenduste seaded

Mõni rakendus küsib selle kasutamise alustamisel luba. Saate lube iga rakenduse puhul

eraldi anda või keelata kas menüüs Seaded või kinnitusdialoogis Load. Loa nõuded

olenevad rakenduse kujundusest.

Lubade andmine ja keelamine

Dialoogi kuvamisel saate lube anda või keelata. Kui olete varem kasutanud teist Androidi

versiooni, on enamikule rakendustele vajalikud load juba antud.

Loa andmine

1

Loa andmiseks koputage valikut

Lubamine.

2

Kinnitusdialoogi teistkordsel ilmumisel saate soovi korral teha valiku

Ära enam

küsi.

3

Dialoogis selgitatakse ka põhjust, miks rakendus lube vajab ja kuidas neid

konkreetselt kasutab. Dialoogiakna kõrvaldamiseks koputage valikut

OK.

Loa keelamine

Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut

Keelamine.

Mõnd rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud.

Olulised load

Mõni luba on rakenduste õigesti töötamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse

vastavasisuline dialoogiboks.

53

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduste konfigureerimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Rakendused > .

3

Valige konfigureerimisvalik, näiteks

Rakenduse load, seejärel valige rakendus,

mida soovite konfigureerida.

Oluliste lubade andmine

1

Loa andmiseks koputage valikuid

Jätka > RAKEND. TEAVE > Load.

2

Leidke vajalik oluline luba.

3

Lohistage liugur paremale.

Lube saate hallata ka menüüs

Seaded > Rakendused. Koputage rakendust ja muutke lube

soovi järgi.

Automaatsete rakenduseuuenduste lubamine või keelamine

Kui automaatsete uuenduste funktsioon on lubatud, uuendatakse rakendusi teilt luba

küsimata ja te ei pruugi teadvustada, et alla laaditakse suures koguses andmeid. Selleks

et vältida võimalikke kõrgeid andmeedastuse tasusid, saate automaatsed uuendused

keelata või lubada need vaid Wi-Fi kaudu. Automaatsete rakenduseuuenduste

vältimiseks tuleb automaatsete uuenduste funktsioon keelata nii Play Store™-i kui ka

What's New' (kui see on saadaval) rakendustes.

Kõigi rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine rakenduses Play

pood

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni , seejärel leidke ikoon ja koputage seda.

2

Koputage ikooni ja seejärel valikuid

Seaded > Rakenduste automaatne

uuendamine.

3

Tehke sobiv valik.

Kõigi rakenduste automaatse uuendamise lubamine või keelamine rakenduses What's

New

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni , seejärel leidke ikoon ja koputage seda.

2

Koputage ikooni ja seejärel valikuid

Seaded > Rakenduste automaatne

uuendamine.

3

Tehke sobiv valik.

Rakenduse linkimine

Teie seade saab määratleda vaikerakendused teatud veebilinkide käsitlemiseks. See

tähendab, et kui linkimine on määratud, ei pea te iga kord lingi avamisel rakendust

valima. Vaikerakendust saate igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine menüüs Seaded

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Rakendused.

3

Koputage ikooni ja leidke valik

Rakenduse lingid.

4

Valige rakendus, mille soovite linkide avamiseks määrata.

5

Määrake valikule

Rakenduse lingid atribuut Ava selles rakenduses.