Sony Xperia E5 - Režiim Hõivatud

background image

Režiim Hõivatud

Saate oma seadme panna režiimi Hõivatud ja määrata käsitsi, kui kaua režiim Hõivatud

kestab. Samuti saate eelmäärata seadme automaatse režiimi Hõivatud.

Režiimi Hõivatud aktiveerimine

1

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

2

Otsige üles valik ja koputage seda.

3

Tehke valik, seejärel koputage valikut

Valmis.

Režiimide Hõivatud/Värin/Heli kiire vahetamine

1

Vajutage helitugevusklahvi üles või alla, kuni kuvatakse , või .

2

Režiimide Värin/Heli kiireks vahetamiseks koputage valikut

või . Režiimi

Hõivatud aktiveerimiseks vajutage värinarežiimis helitugevusklahvi.

Režiimi Hõivatud ajaintervallide määramine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Helid ja teadaanded > Mitte segada>

Automaatsed reeglid.

3

Valige kellaaeg või sündmus, mille ajaks režiim Hõivatud määrata, või lisage uus

reegel.

4

Soovi korral sisestage reeglile nimi ja seejärel koputage valikut

OK

5

Leidke valik

Päevad ja koputage seda, märkige soovitud päevade märkeruudud ja

koputage siis valikut

Valmis.

6

Algusaja kohandamiseks koputage valikut

Algusaeg ja valige väärtus, seejärel

koputage valikut

OK.

7

Lõppaja kohandamiseks koputage valikut

Lõppaeg ja valige väärtus, seejärel

koputage valikut

OK. Teie seade läheb valitud ajaintervalliks režiimi Hõivatud.

51

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Režiimi Hõivatud erandite määramine

Saate valida, millist tüüpi teadaannetel on lubatud režiimis Hõivatud helisignaale

aktiveerida ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud

erandite tüübid on järgmised:

sündmused ja meeldetuletused;

kõned;

sõnumid;

äratused.

Erandite lubamine režiimis Hõivatud

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Helid ja teadaanded > Mitte segada > Lubatud

vaid prioriteediga.

3

Lohistage liugur soovitud valiku kõrvale.

Erandite sidumine konkreetsete kontaktitüüpidega

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Helid ja teadaanded > Mitte segada > Lubatud

vaid prioriteediga.

3

Koputage valikut

Kõned või Sõnumid.

4

Tehke valik.