Sony Xperia E5 - Seadetele juurdepääsemine

background image

Seadetele juurdepääsemine

Nii avakuvalt kui teavituspaneelilt kättesaadavast menüüst Seaded saate vaadata ja

muuta oma seadme seadeid.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuval

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Koputage valikut

Seaded.

Seadmekohase teabe vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Telefoni kohta.

Kiirseadete paani avamine või sulgemine

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Valgusti sisselülitamiseks

1

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

2

Koputage valikut .

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut

Muuda.

2

Puudutage pikalt kuva ülaosas oleval ribal selle kiirseade ikooni, mille soovite

lisada, ja lohistage see kuva allossa.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut

Muuda.

2

Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.