Sony Xperia E5 - Väljastatava heli täiustamine

background image

Väljastatava heli täiustamine

Seadme heli rikastamiseks saate käsitsi sisse lülitada individuaalsed heliseaded, näiteks

ekvalaiseri ja ruumilise heli. Laulude või videote vaheliste helitugevuse erinevuste

minimeerimiseks saate lubada dünaamilise normaliseerimise. Juhtmega kõrvaklappide

kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure

eraldusvõimega heli kvaliteediga samale tasemele tõsta.

Väljastatava heli automaatne täiustamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Leidke ja koputage valikutel

Seaded > Helid ja teadaanded > Heliseaded.

3

Lohistage liugurit valiku

ClearAudio+ kõrval paremale.

56

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Heliseadete käsitsi kohandamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Helid ja teadaanded (Heli ja teadaanne) >

Heliseaded (Heliseaded).

3

Lohistage valiku

ClearAudio+ kõrval olev liugur vasakule.

4

Valige

Heliefektid (Heliefektid) > Ekvalaiser (Ekvalaiser).

5

Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla.

Heli väljastusseadete käsitsi kohandamine ei mõjuta häälsuhtlusrakendusi. Näiteks ei muutu

tavakõnede helikvaliteet.

Dünaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Helid ja teadaanded (Heli ja teadaanne) >

Heliseaded (Heliseaded).

3

Lohistage valiku

Dünaamiline normaliseerimine (Dünaamiline normalisator) kõrval

olev liugur paremale.