Sony Xperia E5 - Sõnumite lugemine ja saatmine

background image

Sõnumite lugemine ja saatmine

Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule

saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse.

Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest.

Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub

samuti operaatorist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

1

Vestluste loendisse naasmine

2

Sõnumi saatjale helistamine

3

Lisavalikute kuvamine

4

Saadetud ja vastu võetud sõnumid

5

Lõpetatud sõnumi saatmine

6

Manuste lisamine

Sõnumi koostamine ja saatmine

1

Koputage kuval Avakuvavalikut , otsige üles valik . ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

3

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete

adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui

adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.

4

Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem

saajaid.

5

Koputage valikut

Kirjutage sõnum ja sisestage oma sõnumi tekst.

6

Kui soovite lisada manuse, valige sobiv manusevalik.

7

Sõnumi saatmiseks koputage nuppu .

Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse

sõnaga

Mustand:.

Vastuvõetud sõnumi lugemine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage soovitud vestlust.

3

Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.

Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.

80

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Sõnumile vastamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja

koputage seda.

2

Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.

3

Sisestage oma vastus ja koputage nuppu .

Sõnumi edastamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni , seejärel otsige üles ja koputage

ikooni .

2

Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.

3

Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut

Edasta

sõnum (Edasta sõnum).

4

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete

adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui

adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.

5

Vajaduse korral muutke sõnumit ja koputage siis nuppu .

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.

3

Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejärel tehke soovitud valik.