Sony Xperia E5 - Sõnumside seaded

background image

Sõnumside seaded

Sõnumiteadaannete seadete muutmine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

2

Koputage valikut ja seejärel valikut

Seaded.

3

Teadaande heli määramiseks koputage valikut

Märguandeheli, seejärel tehke

soovitud valik või koputage ikooni ning valige seadmesse salvestatud

muusikafail.

4

Kinnitamiseks koputage valikut

Valmis.

5

Muude teadaande seadete puhul lohistage vastavaid liugureid vasakule või

paremale.

Väljaminevate sõnumite edastusraporti funktsiooni sisse- või väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke valik ja koputage seda.

2

Koputage valikut , seejärel valikut

Seaded.

3

Lohistage valiku

Edastusraport kõrval olev liugur paremale või vasakule.

Kui edastusraporti funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse edukalt edastatud sõnumites teade

Saadetud.