Sony Xperia E5 - Avakuva

background image

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga. Avakuval võib olla

kuni kakskümmend paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu

tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab, millisel paanil olete.

1

Xperia™ vidina tutvustus – puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud toiming, näiteks sisu

kopeerimine vanast seadmest või Xperia™ teenuste häälestamine.

2

Punktid – tähistavad avakuva paanide arvu.

Avakuva avamine

Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine

Avakuva paanid

Avakuvale saate uusi paane lisada (kuni kakskümmend paani) ja sealt paane kustutada.

Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.

Paani määramine avakuva paaniks

1

Koputage pikalt tühja ala avakuval, kuni seade vibreerib.

2

Libistage vasakule või paremale, et liikuda paanile, mille soovite määrata avakuva

paaniks, ja koputage seejärel paani ülanurgas valikut .

21

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Paani lisamine avakuvale

1

Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.

2

Paanide sirvimiseks libistage sõrme paremale või vasakule ja seejärel koputage

valikut .

Paani kustutamine avakuvalt

1

Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.

2

Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada. Seejärel koputage

paani parempoolses ülanurgas valikut .

Avakuva seaded

Rakenduse desinstallimine avakuvalt

1

Koputage pikalt tühja ala avakuval, kuni seade vibreerib.

2

Paanide sirvimiseks libistage kuva vasakule või paremale. Rakendused, mida saab

desinstallida, on tähistatud ikooniga .

3

Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage valikut

Kustuta.

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

1

Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Seejärel koputage

ikooni .

2

Valige

Ikooni suurus ja seejärel tehke valik.