Sony Xperia E5 - Kuvatõmmise tegemine

background image

Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised

salvestatakse automaatselt albumisse.

25

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kuvatõmmise tegemine

1

Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.

2

Koputage valikut .

Samuti saate kuvatõmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse

vähendamise nuppu. Kui kuvatõmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

Kuvatõmmise vaatamine

Lohistage olekuriba täiesti alla ja koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.

Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.