Sony Xperia E5 - Teadaanded

background image

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning

samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse

järgmistes kohtades.

Olekuriba

Teadaannete paneel

Lukustuskuva

Teavituspaani avamine või sulgemine

1

Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

2

Teavituspaani sulgemiseks lohistage paani ülespoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teadaannete paneelil

Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Teadaande laiendamine teadaannete paneelil

Lohistage teadaanne allapoole.

Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

Koputage ikooni

.

Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

Asetage sõrm teadaandele ja seejärel libistage sõrme vasakule või paremale.

26

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teadaande laiendamine lukustuskuval

Lohistage teadaanne allapoole.

Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded.

Saate muuta kõik teadaanded ja nende sisu juurdepääsetavaks, peita kõkide

teadaannete või konkreetsete rakenduste tundliku sisu või keelata üldse kõikide

teadaannete kuvamise.

Lukutuskuval kuvatavate teadaannete valimine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Helid ja teadaanded (Heli ja teadaanne) >

Juhul kui seade on lukus (Kui seade on lukus).

3

Tehke valik.

Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

Märguande kogu sisu

kuvamine

Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on

sisse lülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval

nähtav seni, kuni te pole seadete menüüs

Rakenduse märguanded (Rakenduste

teadaanded) määranud konkreetsete rakenduste seadeks

Peida tundlik sisu

(Delikaatne).

Märguande tundliku

sisu peitmine

Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood,

parool või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval

teade

Sisu on peidetud (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva

e-kirja või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.

Ära kuva

märguandeid üldse

Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

Saate üksikute rakenduste jaoks määrata, kuidas teadaanded kuvatakse. Näiteks saate

blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta

lukustuskuval sõnumsidega seotud teadaannete sisu nähtamatuks.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Helid ja teadaanded (Heli ja teadaanne) >

Rakenduse märguanded (Rakenduse teadaanded).

3

Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.

4

Lohistage asjakohane liugur paremale.

Teadaande tasemed ja valikud konkreetse rakenduse jaoks

Keela kõik

Ära kuva kunagi valitud rakenduse jaoks teadaandeid.

Käsitle prioriteetsena Võta valitud rakenduse teadaanded vastu ainult juhul, kui häirimisvastase režiimi

olekuks on määratud Prioriteet.

Luba piilumine

Luba valitud rakendusel teatud teadaandeid esile tõsta, libistades neid korraks

praegusele ekraanile.

Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge

tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid

seda saab keelata käsitsi.

27

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui

aku laetuse tase on madalam kui 15%).

Märgutule lubamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Helid ja teadaanded (Heli ja teadaanne).

3

Lohistage valiku

Märgutuli (Märgutuli) kõrval olev liugur paremale.