Sony Xperia E5 - Vidinad

background image

Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka

otseteedena. Näiteks pakub ilmateatevidin ilmateate põhiteavet otse avakuval. Kuid kui

23

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

vidinat koputate, avaneb täielik ilmateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest

Google Play™.

Vidina lisamine avakuvale

1

Puudutage kuval Avakuva pikalt tühja ala, kuni seade vibreerib, seejärel koputage

valikut

Vidinad.

2

Otsige üles vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

Vidina suuruse muutmine

1

Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab värisema, seejärel laske vidin lahti. Kui

vidina (nt vidin Kalender) suurust saab muuta, kuvatakse esiletõstetud raam ja

suuruse muutmise täpid.

2

Vidina vähendamiseks või suurendamiseks lohistage täppe sisse- või väljapoole.

3

Vidina uue suuruse kinnitamiseks koputage kuval Avakuva mis tahes kohta.

Vidina teisaldamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see uude

asukohta.

Vidina eemaldamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ikoonile

Avakuvalt eemaldamine.