Sony Xperia E5 - Seadme automaatne avamine

background image

Seadme automaatne avamine

Funktsioon Smart Lock hõlbustab seadme avamist, kuna võimaldab teil seadistada see

teatud olukordades automaatselt avanema. Näiteks saate määrata, et seadet hoitakse

avatuna, kui see on ühendatud Bluetooth®-seadmega või kui kannate seda endaga

kaasas.
Seadme automaatse avamise ettevalmistamiseks peate kõigepealt täitma järgmisi

juhiseid siin esitatud järjekorras.

Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ühendus, andmesidetasude piiramiseks

eelistatavalt Wi-Fi-ühendus.

Veenduge, et kõik rakendused oleksid rakenduse Play Store™ abil uuendatud, selleks et

tagada Google Play™ teenuste rakenduse uuendatus. Värskeimate uuendustega Google

Play™ teenuste rakendus tagab, et teie käsutuses on funktsiooni Smart Lock uusimad

võimalused.

Lubage funktsioon Smart Lock.

Määrake, millal soovite oma seadme automaatselt avada.

Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus võib Google™-i uuendustega

ajapikku muutuda.

Funktsioon Smart Lock ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides või regioonides saadaval

olla.

Funktsiooni Smart Lock lubamine

1

Veenduge, et oleksite määranud ekraaniluku mustri, PIN-koodi või parooli.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Usaldusväärsed agendid.

4

Lohistage valiku

Smart Lock (Google) kõrval olev liugur paremale.

5

Koputage tagasinoolt valiku

Usaldusväärsed agendid kõrval.

6

Otsige üles valik

Smart Lock ja koputage seda.

7

Sisestage oma muster, PIN-kood või parool. See ekraanilukk tuleb avada iga kord,

kui soovite muuta oma funktsiooni Smart Lock seadeid.

8

Valige funktsiooni Smart Lock tüüp.

Seadme automaatselt avatuna hoidmise seaded

Saate määrata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades järgmisi

seadeid.

Usaldusväärsed seadmed — Seadet hoitakse avatuna, kui usaldusväärne Bluetooth®-

või NFC-seade on ühendatud.

Usaldusväärsed kohad — Seadet hoitakse avatuna, kui asute usaldusväärses

asukohas.

Kaasaskandmise tuvastus — Seadet hoitakse avatuna, kui kannate oma seadet kaasas.

Usaldusväärne nägu – Telefoni avamiseks vaadake seda.

Usaldusväärne hääl – häälestage kõnetuvastus igal kuval otsimiseks.
Seade tuleb käsitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi ja pärast selle

taaskäivitamist.

12

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ühenduse loomine usaldusväärsete Bluetooth®-seadmetega

Ühendatud Bluetooth®-seadme saab märkida „usaldusväärseks” ja määrata, et kuni

ühendus sellega säilib, ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on Bluetooth®-

seadmeid, millega te sageli ühenduse loote, nt auto helisüsteem, kodune

meelelahutussüsteem, Bluetooth®-kell või spordikell, võite need lisada usaldusväärsete

seadmete loendisse ja säästa aega, vältides lukustuskuva täiendavat turvalisust. See

funktsioon sobib juhtudeks, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt üsna turvalises

kohas. Mõnel juhul tuleb enne usaldusväärse seadme ühendamist oma seade ikkagi

käsitsi avada.

Usaldusväärsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega

püsivalt ühendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid või -ümbrised.

Kui usaldusväärne Bluetooth®-seade lülitatakse välja või väljub kasutusulatusest, lukustub

teie seadme ekraan ja selle avamiseks on vaja teie PIN-koodi, mustrit või parooli.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine

1

Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille

soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock.

3

Puudutage funktsiooni Smart Lock menüüs valikuid

Usaldusväärsed seadmed >

Lisa usaldusväärne seadeBluetooth

4

Seadme valimiseks puudutage ühendatud seadmete loendis selle seadme nime.

Loendis kuvatakse ainult seotud seadmed.

5

Ühenduse turvalisusest olenevalt tuleb seade vajaduse korral käsitsi avada, enne

kui usaldusväärne seade saab hoida seda avatuna.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme kustutamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed seadmed.

3

Koputage seadet, mille soovite eemaldada.

4

Koputage valikut

Eemalda usaldusväärne seade.

Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja

turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet

avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole

enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline,

kui keegi püüab seda imiteerida.
Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt

märguande ja peate vajaduse korral selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade

saab seda avatuna hoida.

Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud

Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-

ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses.

Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega

Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud toimima, lülitatakse teie Xperia™

seadme lukustuskuva määratud usaldusväärses kohas viibimise ajaks välja. Selle

funktsiooni toimimiseks peab seade olema Internetti ühendatud – eelistatavalt Wi-Fi-

võrgu kaudu – ning seadmel peab olema lubatud kasutada teie hetkeasukohta.
Usaldusväärsete kohtade funktsiooni seadistamiseks veenduge kõigepealt, et teie

seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukoharežiim või akusäästlik asukoharežiim,

enne kui hakkate kodu või kohandatud asukohta lisama.

Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmed on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või

muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle

funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti

13

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on

juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.

Kodu asukoha lisamine

1

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et asukohasäte

Väga täpne

või

Aku säästmine oleks kasutusel.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad > Avakuva.

4

Koputage valikut

Lülita see asukoht sisse.

Kodu asukoha muutmine

1

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade

Väga täpne või

Aku säästmine oleks kasutusel.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

4

Valige kodu asukoht.

5

Koputage valikut

Muuda.

6

Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada kodu asukohana.

Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, võite lisada kohandatud asukohana oma kodu

tegeliku asukoha hoonete kompleksis.

Kodu asukoha kustutamine

1

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade

Väga täpne või

Aku säästmine oleks kasutusel.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad > Avakuva.

4

Koputage valikut

Lülita see asukoht välja.

Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei

lukustata.

Kohandatud asukoha lisamine

1

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade

Väga täpne või

Aku säästmine oleks kasutusel.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

4

Koputage valikut

Lisa usaldusväärne koht.

5

Oma praeguse asukoha kasutamiseks usaldusväärse kohandatud kohana

koputage valikut

Vali see asukoht.

6

Teise variandina võite muu asukoha sisestamiseks koputada suurendusklaasi

ikooni ja tippida aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava

aadressi kasutamiseks koputage aadressi.

7

Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja

lohistage asukohta märkiv nööpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage

valikut

Vali see asukoht.

14

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kohandatud asukoha muutmine

1

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade

Väga täpne või

Aku säästmine oleks kasutusel.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

4

Valige asukoht, mida soovite muuta.

5

Koputage valikut

Muuda aadressi.

6

Muu asukoha sisestamiseks koputage suurendusklaasi ikooni ja tippige aadress.

Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks

koputage aadressi.

7

Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja

lohistage siis asukohta märkiv nööpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel

koputage valikut

Vali see asukoht.

Kohandatud asukoha kustutamine

1

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lülitatud ja et seade

Väga täpne või

Aku säästmine oleks kasutusel.

2

Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

4

Valige asukoht, mille soovite kustutada.

5

Koputage valikut

Kustuta.

Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate määrata, et teie seadet ei lukustataks,

kui te kannate seda kaasas (nt käes, taskus või kotis). Seadme kiirendusmõõtur hoiab

seadme avatuna, kui tuvastatakse seadme kaasaskandmine. Seade lukustub kohe, kui

kiirendusmõõtur tuvastab seadme kuskile asetamise.

Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate

oma seadme kellegi teise kätte ja seadmes on aktiveeritud kaasaskandmise tuvastusega

avamine, võib teie seade jääda avatuks ka teise kasutaja käes. Pidage meeles, et

kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vähem turvaline kui mustri, PIN-koodi või

parooli kasutamine.

Kaasaskandmise tuvastamise lubamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Kaasaskandmise tuvastus.

3

Lohistage valiku

Väljas kõrval olev liugur paremale ja seejärel koputage valikut

Jätka.

Kaasaskandmise tuvastuse kasutamine

Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni käitumist

järgmistes olukordades.

Kui seade tuvastab kaasaskandmise, jääb see pärast avamist avatuks.

Kui panete seadme käest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam kaasas, lukustub see

automaatselt.

Kui panete seadme käest, nt lauale, võib lukustumiseks kuluda kuni üks minut.

Kui istute autosse, bussi, rongile või muusse maad mööda liikuvasse sõidukisse, võib

seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.

Pange tähele, et kui lähete lennukile või laevale (või muusse sõidukisse, mis ei liigu

mööda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see

käsitsi.

Kui võtate oma seadme uuesti kätte või lähete sõidukist välja, avage see lihtsalt ja seade

jääb seejärel avatuks seniks, kuni te seda kannate.

15

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kaasaskandmise tuvastuse väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >

Kaasaskandmise tuvastus.

3

Lohistage valiku

Sees kõrval olev liugur vasakule.