Sony Xperia E5 - Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

background image

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda

koodi IMEI-koodiks (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi

koopia alles hoidma. Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste

kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned

võrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi

võrkudele.

16

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

IMEI-koodi vaatamine vaatamine sildisalvelt

Ärge keerake sildisalve, kui seda välja tõmbate või tagasi lükkate.

1

Eemaldage nano-SIM-/mälukaardi kate.

2

Tõmmake nano-SIM-kaardi hoidik küüne abil välja.

3

Tõmmake sõrmeküüne abil sildisalv nii palju välja, et te saaksite sellest kinni võtta.

4

Hoidke mõlemaid sildisalve osasid ja tõmmake see horisontaalselt välja, nagu

illustratsioonil näidatud.

IMEI-koodi kuvamiseks ekraanil võite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada

väärtuse

*#06#

.

IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Telefoni kohta > Olek > IMEI teave.