Sony Xperia E5 - Seadme kaitstuse tagamine

background image

Seadme kaitstuse tagamine

Teie seadmel on mitu turbevalikut, mis on tungivalt soovitatavad juhul, kui seade

kaotatakse või varastatakse.
Need valikud on järgmised.

Saate määrata seadmes turvalise ekraaniluku ehk PIN-koodi, parooli või mustriga

ekraaniluku, et takistada teistel inimestel ligipääsu seadmele või selle lähtestamist.

Lisateavet leiate jaotisest