Sony Xperia E5 - SIM-kaardi kaitse

background image

SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga

(isiklik identifitseerimiskood). Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus

kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel

sisestama PIN-koodi.
Kui sisestate vale PIN-koodi mitu korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel juhul

peate sisestama PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood) ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN-

kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Lohistage valiku

Lukustage SIM-kaart kõrval olev liugur paremale.

4

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut

OK. SIM-kaardi lukk on nüüd

aktiivne ja teil palutakse see PIN seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Lohistage valiku

Lukustage SIM-kaart kõrval olev liugur vasakule.

4

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut

OK.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva & turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Koputage valikut

Muuda SIM-kaardi PIN-i.

4

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

5

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

6

Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

1

Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni

.

2

Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni

.

3

Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni

.

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma

võrguoperaatori poole.