Sony Xperia E5 - Sisukord

background image

Sisukord

Alustamine......................................................................................6

Teave selle kasutusjuhendi kohta.........................................................6
Ülevaade.............................................................................................6
Kokkupanek........................................................................................7
Ekraanikaitse.......................................................................................8
Seadme esmakordne käivitamine........................................................ 8
Miks on mul vaja Google™-i kontot?...................................................9

Seadme turvalisus........................................................................10

Seadme kaitstuse tagamine.............................................................. 10
Ekraanilukk........................................................................................10
Seadme automaatne avamine...........................................................12
SIM-kaardi kaitse.............................................................................. 16
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine............................................. 16
Kadunud seadme otsimine ...............................................................17

Seadme põhifunktsioonid............................................................ 19

Puuteekraani kasutamine.................................................................. 19
Ekraani lukustamine ja lukust avamine...............................................20
Avakuva............................................................................................ 21
Rakendustekuva............................................................................... 22
Rakendustes liikumine.......................................................................23
Vidinad..............................................................................................23
Otseteed ja kaustad.......................................................................... 24
Taust ja kujundused.......................................................................... 25
Kuvatõmmise tegemine.....................................................................25
Teadaanded...................................................................................... 26
Olekuriba ikoonid.............................................................................. 28
Rakenduste ülevaade........................................................................30

Aku ja hooldus..............................................................................31

Seadme laadimine.............................................................................31
Aku- ja toitehaldus............................................................................ 32
Seadme tarkvara uuendamine...........................................................33
Hooldus arvuti abil.............................................................................34
Salvestamine ja mälu.........................................................................35
Sisu varundamine ja taastamine........................................................ 36

Rakenduste allalaadimine............................................................ 40

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.......................................40
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest..................................... 40

Internet ja võrgud......................................................................... 41

Veebilehtede sirvimine....................................................................... 41

2

background image

Interneti- ja MMS-i seaded ............................................................... 41
Wi-Fi................................................................................................. 42
Mobiilsideühenduse jagamine............................................................43
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all..........................................45
Mobiilsidevõrkude valimine................................................................ 46
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)..........................................................46

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................48

Veebikontodega sünkroonimine.........................................................48
Sünkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®......... 48

Põhiseaded.................................................................................. 50

Seadetele juurdepääsemine.............................................................. 50
Helitugevus ja -seaded......................................................................50
Režiim Hõivatud................................................................................ 51
Kuvaseaded......................................................................................52
Rakenduste seaded.......................................................................... 53
Rakenduste lähtestamine.................................................................. 54
Daydream......................................................................................... 55
Keeleseaded..................................................................................... 56
Kuupäev ja kellaaeg.......................................................................... 56
Väljastatava heli täiustamine.............................................................. 56
Mitu kasutajakontot...........................................................................57

Teksti tippimine............................................................................ 60

Ekraaniklaviatuur............................................................................... 60
Ekraaniklahvistik................................................................................61
Teksti sisestamine häälsisestusega....................................................62
Teksti muutmine................................................................................ 62
Ekraaniklahvistiku isikupärastamine................................................... 62

Helistamine...................................................................................65

Helistamine....................................................................................... 65
Kõnede vastuvõtmine........................................................................66
Käimasolevad kõned.........................................................................68
Kõnelogi kasutamine......................................................................... 68
Kõnede edastamine.......................................................................... 69
Kõnede piiramine.............................................................................. 69
Mitu kõnet.........................................................................................70
Konverentskõned.............................................................................. 70
Kõnepost.......................................................................................... 71
Hädaabikõned...................................................................................71

Kontaktid...................................................................................... 73

Kontaktide edastamine......................................................................73
Kontaktide otsimine ja vaatamine...................................................... 74
Kontaktide lisamine ja muutmine....................................................... 75

3

background image

Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.......................... 76
Lemmikud ja rühmad........................................................................ 77
Kontaktteabe saatmine..................................................................... 78
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid......................................78
Kontaktide varundamine....................................................................78

Sõnumside ja vestlused............................................................... 80

Sõnumite lugemine ja saatmine......................................................... 80
Sõnumite korraldamine..................................................................... 81
Helistamine sõnumist........................................................................ 82
Sõnumside seaded........................................................................... 82
Kiirsõnumside ja videovestlus............................................................ 82

E-post...........................................................................................83

E-posti seadistamine.........................................................................83
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine....................................................83
E-kirjade korraldamine.......................................................................84
E-posti kontoseaded.........................................................................85
Gmail™.............................................................................................86

Muusika........................................................................................87

Muusika edastamine seadmesse.......................................................87
Muusika kuulamine............................................................................87
Muusikarakenduse avakuva menüü...................................................89
Esitusloendid.....................................................................................89
Muusika jagamine............................................................................. 90
Heli täiustamine.................................................................................90

FM-raadio.....................................................................................92

Raadio kuulamine..............................................................................92
Lemmikraadiojaamad........................................................................ 93
Heliseaded........................................................................................93

Kaamera....................................................................................... 94

Pildistamine ja videote salvestamine.................................................. 94
Fotodele geograafiliste asukohtade lisamine......................................95
Üldised kaameraseaded....................................................................95
Fotokaamera seaded........................................................................ 97
Videokaamera seaded.....................................................................100

Fotod ja videod rakenduses Album........................................... 102

Fotode ja videote vaatamine............................................................102
Fotode ja videote jagamine ja haldamine......................................... 103
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega......................................104
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega...................................104
Fotode ja videote peitmine.............................................................. 105
Albumi avakuva menüü................................................................... 105
Oma fotode vaatamine kaardil.........................................................106

4

background image

Videod........................................................................................ 108

Rakendus Video..............................................................................108
Videosisu edastamine seadmesse...................................................109
Videosisu haldamine....................................................................... 109

Ühenduvus................................................................................. 110

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega..................................110
NFC................................................................................................ 111
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia............................................ 113

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid................. 116

Seadme kasutamine rahakotina...................................................... 116
News Suite......................................................................................116

Reisimine ja kaardid................................................................... 117

Asukohateenuse kasutamine...........................................................117
Google Maps™ ja navigeerimine..................................................... 117
Andmeliikluse kasutamine reisimisel................................................ 117
Lennurežiim.....................................................................................118

Kalender ja äratuskell................................................................. 119

Kalender......................................................................................... 119
Äratus ja kell....................................................................................119

Hõlbustus................................................................................... 122

Suurendamise žestid.......................................................................122
Suur tekst....................................................................................... 122
Värvikorrektsioon.............................................................................122
TalkBack......................................................................................... 122

Tugi ja juriidiline teave................................................................ 124

Tugirakendus...................................................................................124
Xperia™ näpunäited........................................................................124
Spikker menüüdes ja rakendustes...................................................124
Diagnostikatestide tegemine seadmele............................................124
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.................................125
Aidake meil tarkvara täiustada.........................................................126
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.......................................................126
Seadme taaskasutusse andmine.....................................................126
Juriidiline teave................................................................................126

5