Sony Xperia E5 - Rakendus Video

background image

Rakendus Video

Rakendusega Video saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse

salvestanud või alla laadinud. Rakendus toimib ka teleri saatekavana, kus on valik saate

üksikasjaliku teabe ja seotud sisu nägemiseks, sh suhtlusvõrgustiku postitused saadete

kohta, mis teid huvitavad. Saate rakendust kasutada ühilduva koduseadme

täisfunktsionaalse kaugjuhtimispuldina. Samuti saate selle kaudu esitada filme, mis on

salvestatud muudesse samasse võrku ühendatud seadmetesse või pilveteenusesse.

Mõnda videofaili ei saa rakenduses Video esitada. Teleri saatekava ja kaugjuhtimispuldi

saadavus oleneb piirkonnast ja ühendatud seadmest.

1

Avakuvamenüü avamine

2

Saatekava vaatamine

3

Sisu värskendamine

4

Kaugjuhtimispult

5

Otsi sisu

6

Teegi vaadatava sisu, populaarsete saadete, eetrisolevate saadete, teleseriaalide, filmide ja soovitatud

saadete vaheldumisi kasutamine

7

Menüü avamiseks, sisu sirvimiseks ja seadete kohandamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

8

Üksikasjaliku teabe saamiseks ja seotud sisu nägemiseks koputage saadet

Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Seadme kasutamiseks ühilduva koduseadme kaugjuhtimispuldina peate kõigepealt

seadmed siduma. Selleks peavad mõlemad seadmed olema ühendatud sama võrguga.

Lisateavet ühilduvate seadmete kohta vaadake loendist

Ühilduvate seadmete loend

.

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

Video ja koputage

seda.

2

Avakuva menüü avamiseks koputage valikut ja seejärel koputage valikut

Lisa

seade.

3

Valige kuvatavast loendist koduseade.

4

Sisestage koduseadmel kuvatav registreerimiskood ja järgige sidumise

lõpetamiseks juhiseid.
Kui sidumine õnnestub, kuvatakse kaugjuhtimispuldi funktsiooni jaoks ikoon , mille abil

saate kasutada seadet koduseadme täisfunktsionaalse kaugjuhtimispuldina.

108

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seadete muutmine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

Video ja koputage

seda.

2

Avakuva menüü avamiseks koputage valikut ja seejärel koputage valikut

Seaded.

3

Muutke seadeid soovi järgi.

Video esitamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

Video ja koputage

seda.

2

Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui kuval ei kuvata soovitud videot,

siis koputage avakuva menüü avamiseks valikut ning otsige üles ja koputage

esitatavat videot.

3

Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.

4

Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni

.

5

Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks

lohistage edenemisriba näidikut paremale.

Heliseadete muutmine video esitamise ajal

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Koputage valikuid >

Heliseaded, seejärel muutke seadeid soovi järgi.

3

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

OK.

Video jagamine

1

Koputage video esitamise ajal valikut ja seejärel valikut

Jaga.

2

Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada. Saatmiseks täitke

vajalikud juhised.