Sony Xperia E5 - Mobiilidatayhteyden jakaminen

background image

Mobiilidatayhteyden jakaminen

Matkapuhelindatayhteyden voi jakaa muiden laitteiden kanssa useilla tavoilla:

USB-verkkosidonta – voit jakaa matkapuhelindatayhteyden yhden tietokoneen kanssa

USB-kaapelilla.

Bluetooth®-verkkosidonta – voit jakaa matkapuhelindatayhteyden jopa viiden

tietokoneen kanssa Bluetooth®-yhteydellä.

Kannettava Wi-Fi-WLAN-alue – voit jakaa matkapuhelindatayhteyden samanaikaisesti

jopa 8 muun laitteen kanssa, WPS-tekniikkaa tukevat laitteet mukaan lukien.

45

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Datayhteyden jakaminen USB-kaapelilla

1

Poista kaikkien laitteeseen tehtyjen USB-kaapeliyhteyksien aktivointi.

2

Liitä laite tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-kaapelilla.

3

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

4

Etsi

Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema ja napauta sitä.

5

Vedä kohdan

USB-verkkosidonta vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta

pyydettäessä

OK. näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

6

Kun haluat lopettaa datayhteyden jakamisen, vedä kohdan

USB-verkkosidonta

vieressä olevaa liukusäädintä vasemmalle tai irrota USB-kaapeli.

Laitteen datayhteyttä ja SD-korttia ei voi jakaa USB-kaapelin kautta samanaikaisesti.

Mobiilidatayhteyden jakaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

1

Varmista, että laitteesi ja Bluetooth®-laitteen välille on muodostettu laitepari ja että

mobiilitiedonsiirto on aktivoitu laitteessasi.

2

Laitteesi: Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

3

Paikanna ja napauta

Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema ja

vedä sitten kohdan

Bluetooth-verkkosidonta liukusäädintä oikealle.

4

Bluetooth®-laite: Määritä laite siten, että se saa verkkoyhteyden Bluetoothin®

kautta. Jos laite on tietokone, suorita määritykset viitaten asianmukaisiin ohjeisiin.

Jos laite toimii Android™-käyttöjärjestelmällä, napauta asetuskuvaketta laiteparin

nimen vierestä kohdasta

Asetukset > Bluetooth > Laiteparit ja merkitse Internet-

yhteys-valintaruutu.

5

Laitteesi: Odota, että tilariville tulee . Tämän jälkeen asennus on valmis.

6

Voit lopettaa mobiilidatayhteyden jakamisen vetämällä kohdan

Bluetooth-

verkkosidonta vieressä olevaa liukusäädintä vasemmalle.

Bluetooth-verkkosidonta-toiminto poistetaan käytöstä aina, kun sammutat laitteen tai poistat

Bluetooth®-toiminnon käytöstä.

Lisätietoja parinmuodostuksesta ja mobiilitietoliikenteen käytöstä on kohdassa

Laiteparin

muodostaminen toisen Bluetooth®-laitteen kanssa

sivulla 114 ja kohdassa

VPN (Virtual

Private Network) -verkon lisääminen

sivulla 48.

Laitteen käyttäminen kannettavana Wi-Fi®-alueena

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema ja napauta sitä.

3

Napauta

Siirrettävän tukiaseman asetukset > Määritä Wi-Fi-alue.

4

Anna

Verkon nimi (SSID)-tiedot.

5

Valitse suojaustyyppi napauttamalla

Suojaus-kenttää. Anna salasana tarvittaessa.

6

Napauta

Tallenna.

7

Napauta ja vedä sitten kohdan

Siirrettävä tukiasema liukusäädintä oikealle.

8

Vahvista valinnat pyydettäessä napauttamalla

OK. näkyy tilarivillä, kun

kannettava Wi-Fi-alue on aktiivinen.

9

Voit lopettaa datayhteyden jakamisen Wi-Fi-yhteydellä vetämällä kohdan

Siirrettävä tukiasema vieressä olevaa liukusäädintä vasemmalle.

Matkapuhelindatayhteyden käytön salliminen WPS-laitteelle

1

Varmista, että laitteesi toimii kannettavana Wi-Fi-WLAN-alueena.

2

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema >

Siirrettävän tukiaseman asetukset.

4

Vedä kohdan

Havaittavissa liukusäädintä oikealle.

5

Varmista kohdasta

Määritä Wi-Fi-alue, että kannettava WLAN-alue on suojattu

salasanalla.

6

Napauta

WPS-painike ja noudata sitten asiaankuuluvia ohjeita. Voit napauttaa

vaihtoehtoisesti myös >

WPS-PIN-määritys ja kirjoittaa sitten WPS-laitteessa

näkyvän PIN-koodin.

46

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Mobiilitukiaseman nimeäminen uudelleen ja suojaaminen

1

Kun

Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää > Verkkosidonta ja mobiilitukiasema.

3

Napauta

Siirrettävän tukiaseman asetukset > Määritä tukiasema.

4

Anna verkon

Verkon nimi (SSID).

5

Valitse suojaustyyppi napauttamalla

Suojaus-kenttää.

6

Anna salasana tarvittaessa.

7

Napauta

Tallenna.