Sony Xperia E5 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyden avulla voit selata Internetiä, ladata sovelluksia tai lähettää ja vastaanottaa

sähköpostia. Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, laitteesi muistaa verkon ja

muodostaa siihen automaattisesti yhteyden, kun seuraavan kerran tulet verkon alueelle.
Jotkin Wi-Fi-verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulla, ennen kuin verkkoa voi

käyttää. Pyydä lisätietoja kyseisen Wi-Fi-verkon valvojalta.
Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot saattavat olla avoimia tai suojattuja:

Avointen Wi-Fi-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.

Suojattujen Wi-Fi-verkkojen nimen vieressä näkyy -merkki.

Kaikki Wi-Fi-verkot eivät näy käytettävissä olevien verkkojen luettelossa, koska ne eivät lähetä

verkon nimitietoja (SSID). Jos tiedät verkon nimen, voit lisätä sen manuaalisesti käytettävissä

olevien Wi-Fi-verkkojen luetteloon.

Wi-Fi-toiminnon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Ota Wi-Fi käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla liukusäädintä.

Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen saattaa mennä muutama sekunti.

Yhteyden automaattinen muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Ota

Wi-Fi käyttöön napauttamalla liukusäädintä. Kaikki käytettävissä olevat Wi-Fi-

verkot tulevat näkyviin.

4

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon napauttamalla sitä. Jos kyseessä on suojattu

verkko, anna sen salasana. näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

Voit etsiä uusia käytettävissä olevia verkkoja napauttamalla ja napauttamalla sitten

Päivitä.

Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, katso laitteesi vianmääritysvihjeet osoitteessa

www.sonymobile.com/support/

.

44

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Wi-Fi-verkon lisääminen manuaalisesti

1

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Napauta >

Lisää verkko.

4

Anna

Verkon nimi (SSID).

5

Valitse suojaustyyppi napauttamalla

Suojaus-kenttää.

6

Anna salasana tarvittaessa.

7

Jos haluat muokata lisäasetuksia, kuten välityspalvelin- ja IP-asetuksia, valitse

valintaruutu

Lisäasetukset ja muokkaa asetuksia sitten haluamallasi tavalla.

8

Napauta

Tallenna.

Pyydä verkon SSID-tunnus ja salasana Wi-Fi-verkon järjestelmänvalvojalta.

Wi-Fi -signaalin voimakkuuden lisääminen

Wi-Fi-signaalin voimakkuutta ja toimivuutta voi lisätä monilla tavoilla:

Siirrä laite lähemmäs Wi-Fi-käyttöpistettä.

Siirrä Wi-Fi-käyttöpiste etäälle mahdollisista esteistä ja häiriötekijöistä.

Älä peitä laitteen Wi-Fi-antennin aluetta (korostettu alue kuvassa).

Wi-Fi-asetukset

Kun olet muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon tai kun lähistöllä on käytettävissä Wi-Fi-

verkkoja, voit tarkastella näiden verkkojen tilaa. Voit myös määrittää laitteen ilmoittamaan,

kun avoin Wi-Fi-verkko havaitaan.

Wi-Fi-verkon ilmoitusten ottaminen käyttöön

1

Ota Wi-Fi käyttöön, jos se ei ole vielä käytössä.

2

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

4

Napauta >

Lisäasetukset.

5

Vedä kohdan

Ilmoitukset verkoista liukusäädin oikealle.

Yhdistetyn Wi-Fi-verkon tarkkojen tietojen tarkistaminen

1

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon olet muodostanut yhteyden. Näet verkon tarkat

tiedot.

Laitteen MAC-osoitteen tarkistaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Wi-Fi.

3

Napauta .

MAC-osoite näkyy luettelossa.