Sony Xperia E5 - NFC

background image

NFC

Voit jakaa dataa, kuten videoita, valokuvia, Internet-sivujen osoitteita, musiikkitiedostoja ja

yhteystietoja NFC:llä. NFC:llä voit myös skannata tunnisteita, jotka antavat lisätietoja

tuotteesta, sekä tunnisteita, jotka aktivoivat laitteen toimintoja.
NFC on langaton teknologia, jonka suurin kantomatka on yksi senttimertri, joten dataa

jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. Ennen kuin voit käyttää NFC:tä, NFC on

kytkettävä päälle ja laitteen näytön on oltava päällä.

NFC ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Jotkut yhteensopivien

laitteiden sovellukset voivat käyttää NFC:tä, kun laitteessa ei ole virtaa. Huomaa, että kaikki

laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

111

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

NFC-toiminnon käyttöönotto

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää.

3

Napauta on-off-kytkintä kohdan

NFC vieressä.

Yhteystietojen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat päällä.

2

Jos haluat nähdä yhteystiedot, avaa Aloitusnäyttö ja napauta sitten

Yhteystiedot-

kuvaketta.

3

Napauta jaettavaa yhteystietoa.

4

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden takaosat vastakkain siten, että

laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet

yhteyden, yhteystiedon pikkukuva tulee näkyviin.

5

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

6

Kun siirto on valmis, yhteystiedot näytetään vastaanottavan laitteen näytössä, ja ne

on myös tallennettu vastaanottavaan laitteeseen.

Musiikkitiedoston jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:n avulla

1

Varmista, että sekä laitteesi että vastaanottavan laitteen NFC-toiminto on päällä ja

että molemman laitteen näyttö on aktiivinen.

2

Voit avata Musiikki-sovelluksen napauttamalla ja paikantamalla ja napauttamalla

.

3

Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle.

4

Toista kappale napauttamalla sitä. Voit sitten keskeyttää kappaleen napauttamalla

. Siirto toimii riippumatta siitä, toistetaanko kappaletta vai onko sen toisto on

keskeytetty.

5

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden

NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.

6

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

7

Kun siirto on valmis, musiikkitiedosto toistetaan heti vastaanottavassa laitteessa.

Tiedosto tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.

Valokuvan tai videon jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat päällä.

2

Jos haluat katsoa oman laitteesi kuvia ja videoita, avaa Aloitusnäyttö ja napauta

sitten

Albumi.

3

Napauta jaettavaa valokuvaa tai videota.

4

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden takaosat vastakkain siten, että

laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet

yhteyden, kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.

5

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

6

Kun siirto on suoritettu, valokuva tai video näytetään vastaanottavan laitteen

näytössä. Kohde tallennetaan samalla vastaanottavaan laitteeseen.

Web-osoitteen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat aktiivisia.

2

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Avaa selain paikantamalla ja napauttamalla .

4

Lataa jaettava Web-sivu.

5

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta niiden selät vastakkain niin, että laitteiden

NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

pikkukuva tulee näkyviin.

6

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

7

Kun siirto on suoritettu, Web-sivu esitetään vastaanottavan laitteen näytössä.

112

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

NFC-tunnisteiden lukeminen

Laite voi lukea erilaisia NFC-tunnisteita. Se voi esimerkiksi lukea upotettuja tunnisteita

julisteesta, mainostaululta tai tuotteen vierestä kaupassa. Voit saada lisätietoja, kuten

Web-osoitteen.

NFC-tunnisteen lukeminen

1

Varmista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on aktiivinen.

2

Aseta laite tunnisteen päälle siten, että puhelimen NFC-alue koskettaa sitä. Laite

lukee tunnisteen ja näyttää keräämänsä sisällön. Avaa tunniste napauttamalla sen

sisältöä.

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen

Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai

kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, saat lisätietoja yhteensopivan laitteen

käyttöoppaasta.

Jotta yhteys toimisi, molempien laitteiden Wi-Fi- tai Bluetooth®-toiminnon täytyy olla käytössä.