Sony Xperia E5 - Sisällön jakaminen DLNA Certified™‎ -laitteiden kanssa

background image

Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten

televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava samassa langattomassa

verkossa. Ne voivat olla Sony-televisioita tai -kaiuttimia tai tuotteita, joilla on Digital Living

Network Alliance -järjestön myöntämä DLNA Certified™ -sertifiointi. Voit myös esittää ja

toistaa sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.
Kun olet määrittänyt median jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella

kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteessa ja esittää laitteen kameralla

otettuja valokuvia laajanäyttötelevisiossa.

DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun esität filmejä toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite

toimii palvelimena. Toisin sanoen, se jakaa sisällön verkossa. Palvelinlaitteen oman

sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Sen

täytyy myös olla yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon laitteesi kanssa.

Jaetun musiikkikappaleen toistaminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.

2

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta > .

3

Napauta ja napauta sitten

Kotiverkko.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto

käynnistyy automaattisesti, kun se valitaan.

Jaetun videon toistaminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.

2

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta >

Video.

3

Napauta ja napauta sitten

Kotiverkko.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.

Jaetun valokuvan näyttäminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi-verkkoon kuin laitteesi.

2

Avaa Aloitusnäyttö ja napauta >

Albumi.

3

Napauta ja napauta sitten

Kotiverkko.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse näytettävä kuva.

Laitteesi tiedostojen toistaminen DLNA Certified™ -laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa puhelimen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -

laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä,

kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehtiötietokone voi toimia

asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimena, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille.

Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet

asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi.

Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.

110

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Tiedostojen jakamisen määrittäminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon.

2

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta >

Asetukset > Laiteyhteys >

Mediapalvelin.

3

Vedä

Jaa sisältö -liukusäädin oikealle.

4

Yhdistä samassa Wi-Fi-verkossa oleva tietokone tai muu DLNA™-asiakaslaite

laitteeseesi.

5

Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä käyttöoikeudet kullekin

asiakaslaitteelle, joka yrittää muodosta yhteyden laitteeseesi.

Laitteesi mediakäytön vaiheet DLNA™-asiakaslaitteessa riippuvat asiakaslaitteesta. Lisätietoja

saat asiakaslaitteen käyttöoppaasta. Jos verkossa oleva asiakaslaite ei saa yhteyttä

laitteeseesi, tarkista että Wi-Fi-verkko toimii.

Voit myös käyttää

Mediapalvelin-valikkoa tietyissä sovelluksissa, kuten Musiikki tai Albumi.

Voit tehdä tämän napauttamalla ja napauttamalla sitten

Asetukset > Mediapalvelin.

Tiedostojenjaon lopettaminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin.

3

Vedä kohdan

Jaa sisältö liukusäädintä vasemmalle.

Odottavan laitteen käyttöoikeuksien valinta

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin.

3

Valitse laite

Odottavat laitteet -luettelosta.

4

Valitse käyttöoikeustaso.

Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

1

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin.

3

Valitse laite

Rekisteröidyt laitteet -luettelosta ja valitse sitten Vaihda nimi.

4

Kirjoita laitteen uusi nimi ja napauta sitten

OK.

Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin.

3

Valitse laite

Rekisteröidyt laitteet -luettelosta.

4

Napauta

Vaihda käyttöoikeustasoa ja tee valinta.

Apua sisällön jakoon muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Laiteyhteys > Mediapalvelin.

3

Napauta ja napauta sitten

Ohje.