Sony Xperia E5 - Näyttöasetukset

background image

Näyttöasetukset

Näytön kirkkauden säätäminen manuaalisesti valaistuksesta riippumatta

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö.

3

Vedä kohdan

Kirkkauden säätö liukusäädin Off-asentoon.

4

Napauta

Kirkkaustaso.

5

Säädä kirkkautta vetämällä liukusäädintä.

Säätämällä kirkkautta pienemmälle saat akun kestämään pidempään.

Näytön sammutusta edeltävän valmiusajan säätäminen

1

Kohdasta Aloitusnäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Näyttö > Virransäästö.

3

Valitse vaihtoehto.

Voit sammuttaa näytön nopeasti painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Älykäs taustavalon hallinta

Älykäs taustavalon hallinta pitää näytön päällä, kun laitetta pidetään kädessä. Kun asetat

laitteen alas, näyttö sammuu valmiustila-asetuksen mukaisesti.

Älykkään taustavalon hallinnan ottaminen käyttöön

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi

Asetukset > Näyttö > Älykäs taustavalon ohjaus ja napauta sitä.

3

Vedä liukusäädintä oikealle.

Näytön kiinnittäminen

Näytön kiinnityksellä voit määrittää laitteen näyttämään vain tietyn sovelluksen näytön.

Jos esimerkiksi pelaat peliä ja kosketat vahingossa Koti-navigointinäppäintä, näytön

kiinnitys estää aktiivisen pelisovellusnäytön pienennyksen. Tätä ominaisuutta voi käyttää

myös silloin, kun lainaat laitteen jollekulle muulle, etkä halua hänen käyttää kuin yhtä

sovellusta. Voit esimerkiksi lainata laitteen jollekulle valokuvan ottamista varten ja

54

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

kiinnittää kamerasovelluksen näyttöön, jotta henkilö ei voi käyttää kovin helposti muita

sovelluksia, kuten sähköpostia.

Näytön kiinnittäminen ei toimi turvavälineenä eikä se täysin estä muita käyttäjiä poistamasta

kiinnitystä ja käyttämästä laitetta. Jos haluat suojata tietoja, määritä laite pyytämään näytön

lukituksen PIN-koodia, salasanaa tai kuviota, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.

Näytön kiinnityksen käyttöönotto

1

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lukitusnäyttö ja suojaus > Näytön kiinnitys.

3

Vedä liukusäädin oikealle.

4

Jos et ole määrittänyt laitteen näytön lukituksen kuviota, PIN-koodia tai salasanaa,

vedä

Lukitse laite irrotuksen aikana -liukusäädin oikealle ja valitse haluamasi

asetus. Jos olet jo ottanut näytön lukituksen käyttöön, ota asianmukainen

suojausasetus käytöllä vetämällä liukusäädintä näytön kiinnityksen aktivoinnin

jälkeen.

Näytön kiinnitykseen ei tarvita kuviota, PIN-koodia eikä salasanaa.

Näytön kiinnittäminen

1

Varmista, että näytön kiinnittäminen on aktivoitu laitteessa.

2

Avaa sovellus ja siirry sen näytön kohdalle, jonka haluat kiinnittää.

3

Napauta .

4

Voit tuoda -näytönkiinnityskuvakkeen näkyviin sipaisemalla ylöspäin.

5

Napauta .

6

Napauta näkyviin tulevassa ponnahdusikkunassa

Selvä.

Näytön kiinnittämisen poistaminen

1

Kosketa kiinnitetyssä näytössä painikkeita ja samanaikaisesti ja pidä niitä

alhaalla.

2

Vapauta molemmat painikkeet.

Jos olet valinnut suojausasetuksen näytön kiinnitystä aktivoidessasi, sinun on avattava laitteen

lukitus kuviolla, PIN-koodilla tai salasanalla, ennen kuin näytön kiinnityksen voi poistaa.