Sony Xperia E5 - Ilmoitukset

background image

Ilmoitukset

Ilmoitukset sisältävät tietoja tapahtumista, kuten uusista viesteistä ja kalenteri-

ilmoituksista, sekä käynnissä olevista toimista, kuten tiedostolatauksista. Ilmoituksia on

näkyvissä seuraavissa paikoissa:

Tilarivi

Ilmoituspaneeli

Lukitusnäyttö

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen

1

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin.

2

Voit sulkea ilmoituspaneelin vetämällä paneelia ylöspäin.

27

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Ilmoituksen käsitteleminen ilmoituspaneelissa

Napauta ilmoitusta.

Ilmoituksen ohittaminen ilmoituspaneelissa

Aseta sormi ilmoituksen päälle ja siirrä vasemmalle tai oikealle näpäyttämällä.

Ilmoituksen laajentaminen ilmoituspaneelissa

Vedä ilmoitusta alaspäin.

Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.

Kaikkien ilmoitusten poistaminen ilmoituspaneelista

Napauta

.

Ilmoituksen käsitteleminen lukitusnäytössä

Kaksoisnapauta ilmoitusta.

Ilmoituksen poistaminen lukitusnäytöstä

Aseta sormi ilmoituksen päälle ja sipaise vasemmalle tai oikealle.

Ilmoituksen laajentaminen lukitusnäytössä

Vedä ilmoitusta alaspäin.

Kaikkia ilmoituksia ei voi laajentaa.

Ilmoitusten hallinta lukitusnäytössä

Voit määrittää laitteen siten, että vain valitut ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. Voit

määrittää, että kaikki ilmoitukset ja niiden sisältö ovat käytettävissä, piilottaa kaikkien

ilmoitusten tai tiettyjen sovellusten arkaluonteisen sisällön tai olla näyttämättä ilmoituksia

lainkaan.

Lukitusnäytössä näytettävien ilmoitusten valitseminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Kun laite on lukittu ja napauta sitä.

3

Valitse vaihtoehto.

Ilmoitusten näyttämisvaihtoehdot lukitusnäytössä

Näytä ilmoitusten koko

sisältö

Kaikki ilmoitukset näytetään lukitusnäytössä. Kun tämä asetus on käytössä,

muista, että kaikki sisältö (mukaan lukien saapuvien sähköpostien ja

keskustelujen sisältö) on näkyvissä lukitusnäytössä, ellet määritä asiaankuuluville

sovelluksille asetusta

Piilota arkaluontoinen sisältö valikossa

Sovellusilmoitukset.

Piilota henkilökohtainen

ilmoitussisältö

Näyttö on lukittava PIN-koodilla, salasanalla tai kuviolla, jotta tämä asetus on

käytettävissä. Lukitusnäyttöön tulee ilmoitus

Sisältö piilotettu, kun arkaluonteisia

ilmoituksia saapuu. Saat ilmoituksen esimerkiksi sähköpostista tai

keskusteluviestistä, mutta sen sisältö ei tule näkyviin lukitusnäyttöön.

Älä näytä ilmoituksia

lainkaan

Lukitusnäytössä ei näytetä ilmoituksia.

Sovellusten ilmoitustason määrittäminen

Voit määrittää erilaisia ilmoitustoimia yksittäisille sovelluksille. Voit esimerkiksi estää kaikki

sähköposti-ilmoitukset, priorisoida Facebook™-ilmoitukset ja piilottaa viesti-ilmoitusten

sisällön lukitusnäytössä.

28

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Sovellusten ilmoitustason määrittäminen

1

Kun näkyvissä on Aloitusnäyttö, napauta .

2

Etsi

Asetukset > Äänet ja ilmoitukset > Sovellusilmoitukset ja napauta sitä.

3

Valitse sovellus, jonka ilmoitusasetuksia haluat muuttaa.

4

Vedä asiaankuuluvaa liukusäädintä oikealle.

Määrättyjen sovellusten ilmoitustasot ja -vaihtoehdot

Estä kaikki

Älä koskaan näytä valitun sovelluksen ilmoituksia.

Merkitse tärkeäksi Saa valitun sovelluksen ilmoitukset vain, kun Ei saa häiritä -asetus on Prioriteetti.

Salli kurkistaminen Anna valitun sovelluksen painottaa tiettyjä ilmoituksia tuomalla ne lyhyesti näkyviin

nykyisessä näytössä.

Merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa akun tilasta sekä tietyistä muista tapahtumista. Esimerkiksi vilkkuva

valkoinen valo tarkoittaa, että puhelimessa on uusi viesti tai vastaamatta jäänyt puhelu.

Merkkivalo on oletusarvoisesti käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä manuaalisesti.

Kun merkkivalo on poistettu käytöstä, se syttyy vain varoittaakseen akun tilasta esimerkiksi

silloin, kun akun varaustaso laskee alle 15 prosentin.

Merkkivalon käyttöönotto

1

Napauta aloitusnäytössä .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Äänet ja ilmoitukset.

3

Vedä kohdan

Merkkivalo liukusäädintä oikealle.