Sony Xperia E5 - Näyttönäppäimistö

background image

Näyttönäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä QWERTY-näyttönäppäimistöllä napauttamalla kutakin kirjainta

erikseen, tai voit käyttää Kirjoita pyyhkäisemällä -toimintoa ja muodostaa sanoja

liu'uttamalla sormea kirjaimesta toiseen. Jos haluat käyttää näyttönäppäimistön

pienempää versiota ja kirjoittaa tekstiä yhdellä kädellä, voit kytkeä yksikätisen

näppäimistön päälle.
Tekstinsyöttöä varten voi valita jopa kolme kieltä. Älykäs kielentunnistustoiminto tunnistaa

käyttämäsi kielen ja ennakoi kyseisen kielen sanat kirjoitettaessa. Jotkin sovellukset,

esimerkiksi sähköposti- ja tekstiviestisovellukset, avaavat näyttönäppäimistön

automaattisesti.

1 Osoitinta edeltävän merkin poistaminen.

2 Palautusmerkin lisääminen rivin alkuun tai tekstinsyötön vahvistaminen.

3 Välilyönnin lisääminen.

4 Näppäimistön mukauttaminen. Tämä painike katoaa näppäimistön mukauttamisen jälkeen.

5 Numeroiden ja symbolien näyttäminen. Jos haluat lisää merkkejä, napauta .

6 Siirtyminen pieniin kirjaimiin , isoihin kirjaimiin ja isoihin alkukirjaimiin . Joillain kielillä tällä

näppäimellä voidaan käyttää kielen erikoismerkkejä.

Näyttönäppäimistön tuominen näkyviin tekstin syöttämiseksi

Napauta tekstinsyöttökenttää.

Näyttönäppäimistön käyttäminen vaakasuunnassa

Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, käännä laite kyljelleen.

Vaakanäkymän käyttäminen voi joissakin sovelluksissa edellyttää asetusten muokkaamista.

Tekstin kirjoittaminen merkki kerrallaan

1

Napauta merkkiä, jos haluat syöttää näppäimistössä näkyvän merkin.

2

Jos haluat syöttää merkin muunnelman, kosketa tavallista näppäimistön merkkiä ja

pidä sitä alhaalla, jotta saat käytettävissä olevat vaihtoehdon näkyviin. Valitse sitten

vaihtoehto luettelosta. Voit esimerkiksi syöttää merkin "é" koskettamalla ja

pitämällä alhaalla merkkiä "e", kunnes muut vaihtoehdot avautuvat, ja pitäen

sormea yhä näppäimistöllä vetämällä ja valitsemalla merkin "é".

Pisteen syöttäminen

Kun olet kirjoittanut sanan, kaksoisnapauta välilyöntinäppäintä.

62

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Tekstin kirjoittaminen eletoiminnon avulla

1

Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, kirjoita haluamasi sana liu'uttamalla

sormeasi kirjaimesta toiseen.

2

Kun olet kirjoittanut sanan, nosta sormi ylös. Sanaa ehdotetaan koskettamiesi

kirjainten perusteella.

3

Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, saat näkyviin muita vaihtoehtoja napauttamalla

. Niistä voit sitten valita haluamasi. Jos toivomaasi vaihtoehtoa ei tule näkyviin,

poista koko sana ja piirrä se uudelleen tai kirjoita sana napauttamalla kutakin

kirjainta erikseen.

Elesyötön asetusten muuttaminen

1

Kun näyttönäppäimistö on näkyvissä, napauta .

2

Napauta ja napauta sitten

Näppäimistöasetukset.

3

Voit ottaa Elesyöttö-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla

Kirjoita pyyhkäisemällä -valintaruudun tai poistamalla sen valinnan.

Yksikätisen näppäimistön käyttäminen

1

Avaa näyttönäppäimistö pystytilassa ja napauta .

2

Napauta ja napauta sitten

Yhden käden näppäimistö.

3

Voit siirtää yksikätisen näppäimistön vasempaan tai oikeaan reunaan

napauttamalla tai .

Jos haluat siirtyä jälleen kirjoittamaan tekstiä näyttönäppäimistöllä, napauta .