עזרה Sony Xperia E5

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

E5

F3311/F3313

background image

ןכות