Sony Xperia E5 - Upravljanje baterijom i napajanjem

background image

Upravljanje baterijom i napajanjem

U uređaju se nalazi ugrađena baterija. Da biste je maksimalno iskoristili, pratite koliko

vam energije troše razne aplikacije i funkcije. Pozadinske funkcije za uštedu energije

aktivirane su pozadanom radi smanjenja potrošnje baterije, a dostupni su i dodatni načini

rada za uštede energije koji po potrebi dodatno pridonose smanjenoj potrošnji baterije.
Funkcije uštede energije smanjuju prioritet za određene funkcije uređaja koje nisu ključne,

npr. visokokvalitetne grafičke performanse, mrežne aktivnosti kao što s lokacijski servisi,

sinkronizaciju aplikacija i pozadinsko traženje Wi-Fi mreže. Ako ne želite da to utječe na

neku aplikaciju, izuzmite je na izborniku Optimizacija baterije. To ne utječe na telefonske

pozive i SMS poruke.

Ažuriranja sustava mogu promijeniti dostupne funkcije za uštedu energije na uređaju.

Prikaz potrošnje baterije, procijenjenog vremena i savjeta za uštedu energije

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje baterije. Prikazuje se pregled s

postotkom potrošenosti i procijenjenim trajanjem baterije.

3

Možete i pregledati popis funkcija i usluga koje su od zadnjeg punjenja trošile

bateriju. Dotaknite stavku da biste dobili informacije o tome kako smanjiti njezinu

potrošnju baterije.

Prikaz potrošnje baterije za aplikacije

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju da biste u odjeljku

Korištenje baterije pogledali koliko troši

baterije.

Općeniti savjeti o korištenju za poboljšavanje performansi baterije

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da poboljšate performanse baterije:

Smanjite razinu svjetline zaslona, pogledajte

Postavke zaslona

na str. 54.

Isključite Bluetooth®, Wi-Fi i lokacijske servise kada ne trebate te značajke.

Isključite svoj uređaj ili koristite zrakoplovni način rada ako ste u području u kojem

nema pokrivenosti mrežnim signalom. Inače uređaj stalno traži dostupne mreže te

na taj način troši bateriju.

Umjesto toga u roamingu u inozemstvu koristite Wi-Fi mrežu. Roaming traži vašu

kućnu mrežu i dodatno crpi bateriju jer uređaj mora emitirati jaču izlaznu snagu,

pogledajte

Wi-Fi

na stranici 44.

Promijenite postavke sinkronizacije za e-poštu, kalendar i kontakte, pogledajte

Sinkronizacija s internetskim računima

na stranici 50.

Provjerite aplikacije koje jako troše bateriju i razmotrite savjete za uštedu baterije

za te aplikacije na svom uređaju.

Postavite razinu obavijesti za aplikaciju, pogledajte

Obavijesti

na stranici 27.

Isključite dozvolu za dijeljenje lokacije za aplikaciju, pogledajte

Postavke aplikacije

na stranicu 55.

Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite, pogledajte odjeljak

Zaslon s aplikacijama

na stranici 23.

Za slušanje glazbe koristite originalni Sonyjev handsfree uređaj. Handsfree uređaji

manje troše bateriju nego zvučnici uređaja.

Svako toliko ponovno pokrenite uređaj.

34

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje iznimke u funkcije uštede energije za aplikacije

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje baterije.

3

Dotaknite i odaberite

Optimizacija baterije. Prikazat će vam se popis aplikacija

koje nisu optimizirane.

4

Da biste dodali ili uklonili neku aplikaciju s ovog popisa, dotaknite

Neoptimizirano

>

Sve aplikacije. Odaberite aplikaciju pa odgovarajuću opciju.

5

Popis aplikacija koje nisu optimizirane ažurirat će se u skladu s postavkama.

Funkciju

Optimizacija baterije možete konfigurirati i putem izbornika Aplikacije tako da

dotaknete .

Ušteda baterije

Ušteda baterije snažna je funkcija za poboljšanje vijeka trajanja baterije na način da

smanjuje usluge baterije poput vibracija, usluga lokacija i većine pozadinskih podataka.

Možete je uključiti ručno ili postaviti na automatsku funkciju kada je dostignuta određena

razina napunjenosti baterije. se prikazuje na traci stanja.

Ušteda energije isključuje se dok se uređaj puni.

Aktiviranje i deaktiviranje uštede energije

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje baterije.

3

Dotaknite i odaberite

Štednja baterije.

4

Dotaknite klizač da biste tu funkciju aktivirali ili deaktivirali.
Za postavljanje na automatski način dotaknite

Uključi automatski i odaberite željenu

opciju.