Sony Xperia E5 - Kontroliranje korištenja podataka

background image

Kontroliranje korištenja podataka

Možete pratiti količinu podataka prenijetu u i iz uređaja preko mobilnih podataka ili Wi-Fi

veze tijekom dotičnog razdoblja. Primjerice, možete također prikazati količinu korištenih

podataka od pojedinačnih aplikacija. Za podatke prenijete preko mobilne podatkovne

veze možete također postaviti upozorenja o korištenju i ograničenja kako biste izbjegli

dodatnu naplatu.

Prilagođavanje postavki korištenih podataka pomaže očuvanju veće kontrole nad korištenjem

podataka, no ne jamči prevenciju dodatnih troškova.

Uključivanje i isključivanje podatkovnog prometa

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite klizač pokraj opcije

Promet mobilnih podataka da biste uključili ili

isključili podatkovni promet.

Kada je podatkovni promet isključen, uređaj svejedno može uspostaviti Wi-Fi i Bluetooth®

veze.

Postavljanje upozorenja o korištenju podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Da biste postavili razinu upozorenja, povucite crtu upozorenja na željenu

vrijednost. Kada se količina podatkovnog prometa približi postavljenoj razini, primit

ćete upozorenje.

47

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje ograničenja mobilnih podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Klizač pokraj opcije

Postavljanje ograničenje korištenja mobilnih podataka

povucite udesno, a zatim dotaknite

U redu.

5

Da biste postavili ograničenje korištenja mobilnih podataka, crvenu crtu

ograničenja podataka povucite na željenu vrijednost.

Kada upotreba mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, na uređaju se automatski

isključuje mobilni podatkovni promet.

Kontrola korištenja podataka pojedinačnih aplikacija

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite aplikaciju koju želite regulirati, a zatim klizač pokraj opcije

Ograniči

pozadinske podatke apl. povucite udesno i dotaknite U redu.

4

Da biste pristupili specifičnim postavkama aplikacije (ako su dostupne), dotaknite

Postavke aplikacije i unesite željene promjene.

Promjena postavki korištenja podatkovnog prometa može utjecati na performanse

pojedinačnih aplikacija.

Provjera informacija o korištenju podataka

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite , a zatim

Pokaži Wi-Fi.

4

Da biste vidjeli informacije o količini podataka prenesenih putem Wi-Fi mreže,

dotaknite karticu

Wi-Fi.

5

Da biste vidjeli informacije o količini prenesenih podataka putem mobilne

podatkovne veze, dotaknite karticu

Mobilno.