Sony Xperia E5 - Dodavanje zemljopisnih položaja fotografijama

background image

Dodavanje zemljopisnih položaja fotografijama

Omogućite funkciju spremanja lokacije da biste fotografijama pri snimanju dodali približnu

zemljopisnu lokaciju. Zemljopisnu je lokaciju moguće utvrditi korištenjem bežičnih mreža

i/ili GPS tehnologije.
Kada se na zaslonu fotoaparata prikaže , spremanje lokacije je uključeno, ali zemljopisni

položaj nije pronađen. Kada se prikaže , spremanje lokacije je uključeno, a zemljopisni

je položaj dostupan, stoga je fotografiji moguće dodati oznaku zemljopisne lokacije. Ako

se nijedan od ta dva simbola ne pojavi, spremanje lokacije je onemogućeno.

Uključivanje geooznačavanja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Lokacija.

3

Dotaknite prekidač za uključivanje/isključivanje.

4

Aktivirajte kameru.

5

Dotaknite .

6

Pronađite

Spremi lokaciju. Povucite klizač udesno.