Sony Xperia E5 - Više korisničkih računa

background image

Više korisničkih računa

Uređaj podržava više korisničkih računa da bi se različiti korisnici mogli zasebno

prijavljivati na uređaj i koristiti ga. Korištenje više korisničkih računa praktično je kad više

članova obitelji ili neke grupe koristi isti uređaj. Korisnici mogu imati različite početne

zaslone, pozadine i opće postavke, a zaseban pristup aplikacijama i memoriji za datoteke

kao što su glazba i fotografije.
Ako netko želi privremeno koristiti vaš uređaj, uređaj možete prebaciti u način rada za

gosta i tom korisniku omogućiti račun za gosta. U načinu rada za gosta uređaj se

pokreće kao nanovo instalirani sustav sa samo unaprijed instaliranim aplikacijama. Kada

gost završi s korištenjem uređaja, možete izbrisati sesiju da bi sljedeći gost mogao

započeti iznova.
Korisnik koji prvi postavi uređaj postaje vlasnik uređaja. Vlasnik je administrator ili primarni

korisnik. Vlasnikov se račun ne može izbrisati, ali vlasnik može izbrisati bilo koji dodatni

korisnički račun. Možete dodati maksimalno tri običnih korisničkih računa. Račun za

gosta unaprijed je instaliran i nije ga moguće izbrisati.

Neke funkcije dostupne su samo vlasniku. Samo vlasnik može pristupiti, primjerice, vanjskoj

SD kartici.

Korištenje više korisničkih računa

Dodavanje običnog korisničkog računa

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio

uređaj.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici > Dodaj korisnika.

4

Dotaknite

U redu. Stvoren je novi račun.

5

Dotaknite

POSTAVI SADA. Zaslon će se zaključati, a u gornjem desnom kutu

pojavit će se simbol koji predstavlja novododanog korisnika.

6

Otključajte zaslon povlačenjem prstom ulijevo ili prema gore.

7

Slijedite zaslonske upute da biste postavili račun za korisnika.

U slučaju da osoba koja će koristi novi račun želi postaviti taj račun, ali u tom trenutku nije

dostupna, u petom koraku možete dotaknuti

NE SADA. Kad korisnik bude spreman, u

odjeljku

Postavke može odabrati Korisnici i vidjet će novi račun prikazan kao Novi korisnik.

Samo dotaknite račun i slijedite upute da biste dovršili njegovo postavljanje.

Običan korisnički račun možete dodati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Samo

povucite traku stanja prema dolje i dodirnite simbol korisnika, a zatim

Dodaj korisnika.

59

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Aktiviranje računa gostujućeg korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio

uređaj.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici > Gost.

Račun gostujućeg korisnika možete aktivirati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Traku

stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima, zatim dotaknite simbol korisnika, a

potom

Dodaj gostujuću sesiju.

Prebacivanje između više korisničkih računa

1

Da biste pregledali popis korisnika, povucite traku stanja prema dolje dvama

prstima, a zatim dotaknite simbol korisnika u gornjem desnom kutu zaslona.

2

Dotaknite simbol koji predstavlja korisnički račun na koji se želite prebaciti. Prikazat

će se zaključani zaslon za taj korisnički račun.

Kada se prebacite na gostujući račun, dotaknite

Počni ispočetka ako želite izbrisati prethodnu

sesiju ili dotaknite

Da, nastavi da biste nastavili prethodnu sesiju.

Svaki korisnik može postaviti svoj vlastiti zaključani zaslon. Pročitajte odjeljak

Zaključavanje

zaslona

na stranici 11.

Omogućivanje telefoniranja i razmjene SMS-ova za običnog korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj imena odgovarajućeg korisnika, a zatim klizač pokraj opcije

Uključ. telefonskih poziva i SMS-a povucite udesno.

Omogućivanje telefoniranja za gostujućeg korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj opcije

Gost, a zatim klizač pokraj opcije Uključivanje

telefonskih poziva povucite udesno.

Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj imena korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim dotaknite

Ukloni

korisnika > Izbriši .

Brisanje podataka sesije gostujućeg korisnika

1

Morate biti prijavljeni na gostujući račun.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Pronađite i dotaknite

Ukloni gostujuću sesiju.

5

Dotaknite

Ukloni.

Sesiju gostujućeg korisnika možete izbrisati i s trake stanja na svakom zaslonu kada ste

prijavljeni na gostujući račun. Traku stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima

pa dotaknite simbol korisnika, a zatim dotaknite

Ukloni gostujuću sesiju.

Postavke za veći broj korisničkih računa

Na uređajima s većim brojem korisnika postoje tri različite vrste postavki:

Postavke koje može mijenjati svaki korisnik i utječu na sve korisnike. Primjeri obuhvaćaju

jezik, Wi-Fi, zrakoplovni način rada, NFC i Bluetooth®.

60

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavke koje utječu samo na određeni korisnički račun. Primjeri obuhvaćaju automatsku

sinkronizaciju podataka, zaključavanje zaslona, dodavanje raznih računa i pozadinu.

Postavke koje su vidljive samo vlasniku, a utječu na sve korisnike, kao što su postavke za

VPN.

61

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.