Sony Xperia E5 - Sklapanje

background image

Sklapanje

Vaš uređaj podržava samo nano SIM kartice.

Umetanje nano SIM kartice

Ležite s naljepnicom nemojte izvlačiti zajedno s držačem SIM kartice.

7

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Otvorite poklopac utora za nano SIM/memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite držač nano SIM kartice.

3

Čvrsto umetnite nano SIM karticu u odgovarajućem smjeru kao što je prikazano

na slici.

4

Provjerite je li kartica vodoravno položena u držač.

5

Umetnite držač u utor pa zatvorite poklopac.

Ako držač nano SIM kartice izvučete dok je uređaj uključen, uređaj će se automatski ponovno

pokrenuti.

Za umetanje memorijske kartice

1

Otvorite poklopac za utore za micro nano SIM kraticu i memorijsku karticu.

2

Postavite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu, potom gurnite

memorijsku karticu u utor sve dok ne čujete zvuk zaključavanja.

3

Zatvorite poklopac.

Provjerite jeste li umetnuli memorijsku karticu u točnoj orjentaciji.

Uklanjanje nano SIM kartice

Ležite s naljepnicom nemojte izvlačiti zajedno s držačem SIM kartice.

1

Otvorite poklopac utora za nano SIM/memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite držač nano SIM kartice.

3

Uklonite nano SIM karticu, potom ponovno instalirajte držač.

4

Umetnite držač u utor pa zatvorite poklopac.

Ako držač nano SIM kartice izvučete dok je uređaj uključen, uređaj će se automatski ponovno

pokrenuti.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj ili deaktivirajte memorijsku karticu u odjeljku

Postavke > Pohrana i

memorija > > Napredno > Pohrana > pokraj opcije SD kartica, a potom

otvorite poklopac utora za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Pritisnite memorijsku karticu prema unutra pa je brzo pustite.

3

U potpunosti izvucite i izvadite memorijsku karticu.

4

Zatvorite poklopac.