Sony Xperia E5 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je servis za čitanje sa zaslona za korisnike s oštećenim vidom. TalkBack koristi

govorne povratne informacije za opisivanje svih događaja i radnji na vašem uređaju sa

sustavom Android. TalkBack opisuje korisničko sučelje i čita softverske pogreške,

obavijesti i poruke.

Za omogućavanje TalkBack

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Pristupačnost > TalkBack.

3

Dotraknite prebacivanje uklj.-isklj. i potom dotaknite

U redu.

Za promjenu govora, povratne informacije i svojstava dodira za TalkBack, dotaknite

Postavke.

TalkBack pokreće vodič načina korištenja odmah nakon što omogućite funkciju. Za izlaz iz

vodiča dotaknite gumb

Zatvori dva puta.

122

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za onemogućavanje TalkBack

1

Iz Početni zaslon dva puta dotaknite .

2

Pronađite i dva puta dotaknite

Postavke > Pristupačnost> TalkBack.

3

Dva puta dotaknite sklopku za uključivanje/isključivanje i potom dva puta dotaknite

U redu.

123

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.