Sony Xperia E5 - Personalizacija zaslonske tipkovnice

background image

Personalizacija zaslonske tipkovnice

Prilikom unosa teksta pomoću zaslonske tipkovnice možete pristupiti postavkama

tipkovnice i ostalim postavkama za unos teksta koje će vam olakšati, primjerice,

postavljanje opcija za jezike pisanja, predviđanje i ispravljanje teksta. Ako deaktivirate

64

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

značajku pametnog prepoznavanja jezika, možete dobivati prijedloge riječi za jedan po

jedan jezik.
Tipkovnica vaš stil pisanja može učiti iz teksta koji pišete u porukama i ostalim

aplikacijama. Postoji i čarobnjak za personalizaciju koji vas vodi kroz najosnovnije

postavke da biste brzo mogli početi koristiti uređaj. Možete odabrati da želite koristiti

druge tipkovnice i prebacivati se s jedne na drugu. Možete, primjerice, odabrati kinesku

tipkovnicu Xperia® ili japansku tipkovnicu Xperia®.

Pristup postavkama zaslonske tipkovnice

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , zatim

Postavke tipkovnice pa promijenite željene postavke.

3

Da biste dodali jezik pisanja za unos teksta, dotaknite

Jezici pisanja i potvrdite

relevantne potvrdne okvire.

Promjena postavki predlaganja riječi

1

Ako tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice > Prijedlozi riječi.

3

Odaberite neku opciju.

Promjena jezika pisanja pomoću zaslonske tipkovnice

Ta je značajka dostupna samo ako ste dodali više jezika unosa i značajka pametnog

prepoznavanja jezika je isključena, ili ste odabrali jezike od kojih neki nemaju latinično pismo.

Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite simbol jezika pisanja da

biste s odabranog jezika pisanja prešli na neki drugi. Dodirnite, primjerice, dok

se ne pojavi željeni jezik pisanja.

Promjena postavki značajke korištenja mog stila pisanja

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , zatim

Postavke tipkovnice > Korištenje mog stila pisanja, a potom

odaberite neku opciju.

Promjena postavki pametnog prepoznavanja jezika

Da biste koristili pametno prepoznavanje jezika, u odjeljku

Jezici pisanja mora biti odabrano

više jezika. Podržani su samo jezici s latiničnim pismom.

1

Kada je prikazana zaslonska tipkovnica, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju pametnog prepoznavanja jezika, povucite

klizač uz

Pametno prepoznavanje jezika u uključeni ili isključeni položaj.

Odabir varijante rasporeda tipkovnice

Varijante rasporeda za zaslonsku tipkovnicu možda nisu dostupne za sve jezike. Za svaki jezik

pisanja možete odabrati različiti raspored tipkovnice.

1

Dok tekst unosite pomoću zaslonske tipkovnice, dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Dotaknite

Jezici pisanja, a zatim pokraj jezika pisanja.

4

Odaberite varijantu rasporeda tipkovnice.

5

Dotaknite

U redu da biste potvrdili.

Odabir druge tipkovnice

1

Kada unosite tekst putem zaslonske tipkovnice, dotaknite

u donjem desnom

kutu zaslona.

2

Odaberite opciju.

Da biste omogućili dodatne opcije tipkovnice, dotaknite

Više tipkovnica, a zatim odgovarajuće

klizače povucite udesno.

65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.