Sony Xperia E5 - Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Usklađivanje pomoću servisa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Ako vaša tvrtka koristi račun Microsoft Exchange ActiveSync, poslovnim porukama e-

pošte, obvezama na kalendaru i kontaktima možete pristupiti izravno na uređaju. Nakon

postavljanja informacije možete pronaći u aplikacijama

E-pošta, Kalendar i Kontakti.

Postavljanje računa za EAS za sinkronizaciju

1

Pripremite detalje o domeni i poslužitelju koje ste dobili od administratora poslovne

mreže.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Dotaknite

Postavke > Računi i sinkronizacija > Dodaj račun > Exchange

ActiveSync.

4

Unesite poslovnu adresu e-pošte i zaporku.

5

Dotaknite

Dalje. Uređaj će početi dohvaćati podatke o računu. U slučaju pogreške

ručno unesite detalje o domeni i poslužitelju za račun pa dotaknite

Dalje.

6

Dotaknite

U REDU da biste poslužitelju tvrtke omogućili upravljanje uređajem.

7

Odaberite način sinkronizacije, interval sinkronizacije i vrstu podataka koje želite

sinkronizirati s uređajem, npr. kontakte i stavke kalendara.

8

Dotaknite

Dalje, a zatim odaberite vrstu obavijesti koje želite primiti kad dobijete

novu poruku e-pošte.

9

Ponovno dotaknite

Dalje. Upišite naziv za račun tvrtke, a zatim dotaknite Dovrši

postavljanje.

10

Ako se to zatraži, aktivirajte administrator uređaja da biste poslužitelju tvrtke

omogućili postavljanje određenih sigurnosnih pravila na uređaju, kao što su

onemogućivanje snimanja glasa i korištenje šifriranja pohrane. U suprotnom,

postavljanje računa neće uspjeti.

Kad na računalu promijenite zaporku za prijavu na račun za EAS, morat ćete se ponovno

prijaviti na račun za EAS na uređaju.

50

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Promjena postavki računa za EAS

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

E-pošta, a zatim .

3

Dotaknite

Postavke, a zatim odaberite račun za EAS i po želji promijenite postavke

računa.

Za postavljanje intervala sinkronizacije za račun za EAS

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

E-pošta, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite

Postavke i odaberite račun za EAS.

4

Dotaknite

Provjeri učestalost > Provjeri učestalost i odaberite neku od dostupnih

opcija intervala.

Uklanjanje računa za EAS

1

Na zaslonu Početni zaslon, dotaknite >

Postavke > Računi i sinkronizacija .

2

Dotaknite

Exchange ActiveSync pa odaberite račun za EAS koji želite ukloniti.

3

Dotaknite , a zatim

Izbriši račun.

4

Da biste potvrdili brisanje, ponovno dotaknite

Izbriši račun.

51

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.