Sony Xperia E5 - Jogi közlemények

background image

Jogi közlemények

Sony F3311/F3313

Ezt a használati útmutatót a Sony Mobile Communications Inc., illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki

bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/

vagy a készülékek fejlesztései miatt a Sony Mobile Communications Inc. előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor

módosíthatja a használati útmutatót. Az ilyen módosítások a jelen használati útmutató későbbi kiadásaiban kapnak

helyet. Az útmutatóban szereplő ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak, és nem feltétlenül ábrázolják

pontosan a szóban forgó készüléket.
A jelen dokumentumban említett termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett

védjegyei. Az összes többi védjegy a védjegytulajdonosok tulajdonát képezi. Minden itt kifejezetten át nem engedett

jog fenntartva. További információkért keresse fel a

www.sonymobile.com/us/legal/ weblapot.

Előfordulhat, hogy a használati útmutató harmadik felektől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra

hivatkozik. E programok vagy szolgáltatások használata az őket harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön

regisztrációt igényelhet, és további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül

elért alkalmazásokkal kapcsolatban előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket

és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik fél

webhelyének vagy kínált szolgáltatásának elérhetőségét és teljesítményét sem.
A mobilkészülék alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az

ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az

alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobilkészülékére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő

tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt, és nem a Sony vállalatot terheli. Minden kiegészítő tartalom

használata előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más

jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom

pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős azért, ha Ön

helytelen módon használja a kiegészítő vagy harmadik féltől származó bármely más tartalmat.
További információkért keresse fel a

www.sonymobile.com weblapot.

Ez a termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Az ilyen

technológiákat tilos a terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni a Microsofttól beszerzett külön licenc nélkül.
Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére

szolgáló technológiát (WMDRM) használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve szerzői jogaikat is. A készülék

WMDRM szoftvert használ a WMDRM technológiával védett tartalmak eléréséhez. Ha a WMDRM szoftver nem védi

megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a szoftvernek a védett

tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WMDRM technológia használatára való alkalmasságának

minősítését. Ez a visszavonás nem érinti a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat. Amennyiben Ön védett

tartalomra vonatkozó licenceket tölt le, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft visszavonási listát foglaljon az ilyen

licencekbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmaik eléréséhez megkövetelhetik a WMDRM frissítését. Ha Ön elutasítja

a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.
A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és

nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi

megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC

videoanyag”) és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és

nem üzleti célú tevékenység során rögzített és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG

LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle

egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú

felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. Lásd:

www.mpegla.com. Az MPEG Layer-3 hangkódoló technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és

Thomson licence.
A SONY MOBILE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A KÉSZÜLÉKEN TÁROLT SZEMÉLYES

ADATOK VAGY FÁJLOK ELVESZTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT ÉS FELÜLÍRÁSÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM

KIZÁRÓLAGOSAN A NÉVJEGYEKET, ZENESZÁMOKAT ÉS KÉPEKET), AMELY KÉSZÜLÉKÉNEK A JELEN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN VAGY DOKUMENTÁCIÓBAN ISMERTETETT BÁRMILYEN MÓDSZERREL

TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉSE MIATT KÖVETKEZIK BE. A SONY MOBILE ÉS SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK

KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS OKÉRT (AKÁR SZERZŐDÉSBŐL VAGY

ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT) A

KÉSZÜLÉKÉRT ÖN ÁLTAL TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Minden jog fenntartva.

133

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.