Sony Xperia E5 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack yaiku layanan pamaca layar kanggo pangguna cacat sacara visual. TalkBack

nggunakake tanggepan wicara kanggo nggambarake prastawa utawa tumindak sing

dilakokake ing piranti Android. TalkBack nggambarak antarmuka pangguna lan

macakake kasalahan piranti lunak, kabar, lan pesen.

Nguripake TalkBack

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aksesibilitas > TalkBack.

3

Tutul tombol urip mati banjur tutul

OK.

Kanggo nggenti wicara, walesan lan pilihan demek kanggo TalkBack, tutul

Setelan.

TalkBack ngaktifake tutorial sanalika sawise sampeyan ngaktifake fitur. Kanggo metu saka

tutorial, tutul tombol

Metu pindho.

120

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nonaktifake TalkBack

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul pindho .

2

Temokake banjur tutul pindho

Setelan > Aksesibilitas> TalkBack.

3

Tutul pindho operan urip-mati banjur tutul pindho

OK

121

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.