Sony Xperia E5 - Ndaur-ulang piranti

background image

Ndaur-ulang piranti

Duwe piranti lawas ing omah? Piye yen didaur-ulang wae? Kanthi mengkono, sampeyan

nulung kita nggunakake maneh bahan lan komponen, lan uga melu nglindhungi

lingkungan! Golek pilihan daur-ulang liyane ing wilayah sampeyan ing

www.sonymobile.com/recycle/

.